10 lei
01.03.2017
Vand 85 navete de bere (navete cu sticle de 0,5 l): • 20 navete Golden Brau cu sticle de 0,5 l; • 65 navete Bucegi cu sticle NRV de 0,5 l. 10 lei/naveta daca sunt cumparate toate. 10 lei/naveta Bucegi cu sticle NRV. 13 lei/naveta Golden Brau, daca sunt cumparate doar acestea.
Mai mult brx.ro