Reclamație
CARPAT INSOLV I.P.U.R.L., cu sediul social in Cluj-Napoca, in calitate de lichidator judiciar al DACRIS S.R.L., cu sediul social in Mun.Constanta, Str. Pandurului, nr. 121, jud. Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/3294/1993, cod de identificare fiscala 7083194, ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA, conform dispoziţiilor Noului Codul de Procedură Civilă, pentru vânzarea bunului imobil constand in: Teren intravilan in suprafata totala de 2.205 mp si constructia C1 –Magazie metalica situata in Localitatea Mangalia, Soseaua Constantei, nr. 53 si nr. 53 lot 6, jud. Constanta. Licitatia publica v-a avea loc la sediul ales al Carpat Insolv IPURL din Bucuresti, str. Calea Dudesti, nr 188, bl. B, ap. 41, cam. 1, sector 3, astfel:  in data de 21.02.2019 ora 14.00, iar in caz de nevalorificare in data de 07.03.2019, 21.03.2019 si 04.04.2019, la aceeasi ora, avand ca si pret de pornire suma de 443.300 lei fara TVA, reprezentand 55% din valoarea de evaluare ;  in data de 18.04.2019 ora 14.00, iar in caz de nevalorificare in data de 07.05.2019, 21.05.2019 si 04.06.2019, la aceeasi ora, avand ca si prêt de pornire suma de 403.000 lei fara TVA, reprezentand 50% din valoarea de evaluare. Pretul de pornire a licitatiei este de 443.300,00 lei + TVA, respectiv 403.000,00 lei + TVA, reprezentand pretul stabilit prin Procesul Verbal al adunarii creditorilor din data 05.02.2019. Aplicabilitatea TVA-ului se face in functie de prevederile legale in vigoare raportat la categoria acestuia (teren, cladire) si conditiile specifice de dobandire a acestora de catre debitoare. In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile instrainate de catre lichidatorul judiciar sunt dobandite libere de orice sarcini. Persoanele care doresc sa participe la licitatie sunt invitate ca la termenul de vanzare sa se prezinte la locul fixat, in acest scop si in conformitate cu prevederile regulamentului de valorificare si a prevederilor legii 85/2006, sunt obligate sa depuna o cautiune, pană în ziua precedentă termenului de licitație, reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei în contul averii debitoarei SC DACRIS SRL RO25 BTRL RONC RT02 6835 9601 deschis la Banca Transilvania. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. Conditiile de participare si actele necesare sunt prevazute in caietul de sarcini care se poate achizitiona de la sediul lichidatorului la pretul de 3.000 lei + TVA. Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate, cad in sarcina cumparatorului. Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta publica faptul ca sunt invitati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il aduca la cunostinta lichidatorului judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea decaderii. Informatii suplimentare se pot obtine direct la sediul lichidatorului judiciar, din Bucuresti, str. Calea Dudesti, nr 188, bl. B, ap. 41, cam. 1, sector 3, la telefonul 0314/378.418.
Constanta,Mangalia
95.119 €
Mai multromimo.ro
Constanta,Mangalia
CARPAT INSOLV I.P.U.R.L., cu sediul social in Cluj-Napoca, in calitate de lichidator judiciar al DACRIS S.R.L., cu sediul social in Mun.Constanta, Str. Pandurului, nr. 121, jud. Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/3294/1993, cod de identificare fiscala 7083194, ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA, conform dispoziţiilor Noului Codul de Procedură Civilă, pentru vânzarea bunului imobil constand in: Teren intravilan in suprafata totala de 2.205 mp si constructia C1 –Magazie metalica situata in Localitatea Mangalia, Soseaua Constantei, nr. 53 si nr. 53 lot 6, jud. Constanta. Licitatia publica v-a avea loc la sediul ales al Carpat Insolv IPURL din Bucuresti, str. Calea Dudesti, nr 188, bl. B, ap. 41, cam. 1, sector 3, astfel:  in data de 21.02.2019 ora 14.00, iar in caz de nevalorificare in data de 07.03.2019, 21.03.2019 si 04.04.2019, la aceeasi ora, avand ca si pret de pornire suma de 443.300 lei fara TVA, reprezentand 55% din valoarea de evaluare ;  in data de 18.04.2019 ora 14.00, iar in caz de nevalorificare in data de 07.05.2019, 21.05.2019 si 04.06.2019, la aceeasi ora, avand ca si prêt de pornire suma de 403.000 lei fara TVA, reprezentand 50% din valoarea de evaluare. Pretul de pornire a licitatiei este de 443.300,00 lei + TVA, respectiv 403.000,00 lei + TVA, reprezentand pretul stabilit prin Procesul Verbal al adunarii creditorilor din data 05.02.2019. Aplicabilitatea TVA-ului se face in functie de prevederile legale in vigoare raportat la categoria acestuia (teren, cladire) si conditiile specifice de dobandire a acestora de catre debitoare. In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile instrainate de catre lichidatorul judiciar sunt dobandite libere de orice sarcini. Persoanele care doresc sa participe la licitatie sunt invitate ca la termenul de vanzare sa se prezinte la locul fixat, in acest scop si in conformitate cu prevederile regulamentului de valorificare si a prevederilor legii 85/2006, sunt obligate sa depuna o cautiune, pană în ziua precedentă termenului de licitație, reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei în contul averii debitoarei SC DACRIS SRL RO25 BTRL RONC RT02 6835 9601 deschis la Banca Transilvania. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. Conditiile de participare si actele necesare sunt prevazute in caietul de sarcini care se poate achizitiona de la sediul lichidatorului la pretul de 3.000 lei + TVA. Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate, cad in sarcina cumparatorului. Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta publica faptul ca sunt invitati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il aduca la cunostinta lichidatorului judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea decaderii. Informatii suplimentare se pot obtine direct la sediul lichidatorului judiciar, din Bucuresti, str. Calea Dudesti, nr 188, bl. B, ap. 41, cam. 1, sector 3, la telefonul 0314/378.418.
Reclamație
CARPAT INSOLV I.P.U.R.L., cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Calea Dorobantilor, nr. 14-16, et. 5, cam. 11, judetul Cluj, inmatriculata la U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0864/19.08.2016, Cod de identificare fiscala RO36481436, reprezentata legal prin asociat coordonator Tudor Liana Georgeta, in calitate de lichidator judiciar al DACRIS S.R.L., cu sediul social in Mun.Constanta, Str. Pandurului, nr. 121, jud. Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/3294/1993, cod de identificare fiscala 7083194, desemnat conform Incheierii de sedinta din data de 31.10.2016, pronuntata de Tribunalul Constanta, Sectia a-II-a Civila, in dosarul nr. 6458/118/2011, ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA, conform dispoziţiilor Noului Codul de Procedură Civilă, pentru vânzarea bunului imobil constand in: - Teren intravilan in suprafata totala de 2.205 mp si constructia C1 –Magazie metalica situata in Localitatea Mangalia, Soseaua Constantei, nr. 53 si nr. 53 lot 6, jud. Constanta. Licitatia publica v-a avea loc la sediul ales al Carpat Insolv IPURL din Bucuresti, str. Calea Dudesti, nr 188, bl. B, ap. 41, cam. 1, sector 3, astfel:  in data de 21.02.2019 ora 14.00, iar in caz de nevalorificare in data de 07.03.2019, 21.03.2019 si 04.04.2019, la aceeasi ora, avand ca si pret de pornire suma de 443.300 lei fara TVA, reprezentand 55% din valoarea de evaluare ;  in data de 18.04.2019 ora 14.00, iar in caz de nevalorificare in data de 07.05.2019, 21.05.2019 si 04.06.2019, la aceeasi ora, avand ca si prêt de pornire suma de 403.000 lei fara TVA, reprezentand 50% din valoarea de evaluare. Pretul de pornire a licitatiei este de 443.300,00 lei + TVA, respectiv 403.000,00 lei + TVA, reprezentand pretul stabilit prin Procesul Verbal al adunarii creditorilor din data 05.02.2019. Aplicabilitatea TVA-ului se face in functie de prevederile legale in vigoare raportat la categoria acestuia (teren, cladire) si conditiile specifice de dobandire a acestora de catre debitoare. In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile instrainate de catre lichidatorul judiciar sunt dobandite libere de orice sarcini. Persoanele care doresc sa participe la licitatie sunt invitate ca la termenul de vanzare sa se prezinte la locul fixat, in acest scop si in conformitate cu prevederile regulamentului de valorificare si a prevederilor legii 85/2006, sunt obligate sa depuna o cautiune, pană în ziua precedentă termenului de licitație, reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei în contul averii debitoarei SC DACRIS SRL RO25 BTRL RONC RT02 6835 9601 deschis la Banca Transilvania. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. Conditiile de participare si actele necesare sunt prevazute in caietul de sarcini care se poate achizitiona de la sediul lichidatorului la pretul de 3.000 lei + TVA. Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate, cad in sarcina cumparatorului. Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta publica faptul ca sunt invitati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il aduca la cunostinta lichidatorului judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea decaderii. Informatii suplimentare se pot obtine direct la sediul lichidatorului judiciar, din Bucuresti, str. Calea Dudesti, nr 188, bl. B, ap. 41, cam. 1, sector 3, la telefonul 0314/378.418.
Romania, Cluj, Cluj-Napoca Calea Dorobantilor, Nr. 14-16, Et. 5, Cam. 11
443.300 lei
Mai multlicitatii-insolventa.ro
Romania, Cluj, Cluj-Napoca Calea Dorobantilor, Nr. 14-16, Et. 5, Cam. 11
CARPAT INSOLV I.P.U.R.L., cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Calea Dorobantilor, nr. 14-16, et. 5, cam. 11, judetul Cluj, inmatriculata la U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0864/19.08.2016, Cod de identificare fiscala RO36481436, reprezentata legal prin asociat coordonator Tudor Liana Georgeta, in calitate de lichidator judiciar al DACRIS S.R.L., cu sediul social in Mun.Constanta, Str. Pandurului, nr. 121, jud. Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/3294/1993, cod de identificare fiscala 7083194, desemnat conform Incheierii de sedinta din data de 31.10.2016, pronuntata de Tribunalul Constanta, Sectia a-II-a Civila, in dosarul nr. 6458/118/2011, ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA, conform dispoziţiilor Noului Codul de Procedură Civilă, pentru vânzarea bunului imobil constand in: - Teren intravilan in suprafata totala de 2.205 mp si constructia C1 –Magazie metalica situata in Localitatea Mangalia, Soseaua Constantei, nr. 53 si nr. 53 lot 6, jud. Constanta. Licitatia publica v-a avea loc la sediul ales al Carpat Insolv IPURL din Bucuresti, str. Calea Dudesti, nr 188, bl. B, ap. 41, cam. 1, sector 3, astfel:  in data de 21.02.2019 ora 14.00, iar in caz de nevalorificare in data de 07.03.2019, 21.03.2019 si 04.04.2019, la aceeasi ora, avand ca si pret de pornire suma de 443.300 lei fara TVA, reprezentand 55% din valoarea de evaluare ;  in data de 18.04.2019 ora 14.00, iar in caz de nevalorificare in data de 07.05.2019, 21.05.2019 si 04.06.2019, la aceeasi ora, avand ca si prêt de pornire suma de 403.000 lei fara TVA, reprezentand 50% din valoarea de evaluare. Pretul de pornire a licitatiei este de 443.300,00 lei + TVA, respectiv 403.000,00 lei + TVA, reprezentand pretul stabilit prin Procesul Verbal al adunarii creditorilor din data 05.02.2019. Aplicabilitatea TVA-ului se face in functie de prevederile legale in vigoare raportat la categoria acestuia (teren, cladire) si conditiile specifice de dobandire a acestora de catre debitoare. In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile instrainate de catre lichidatorul judiciar sunt dobandite libere de orice sarcini. Persoanele care doresc sa participe la licitatie sunt invitate ca la termenul de vanzare sa se prezinte la locul fixat, in acest scop si in conformitate cu prevederile regulamentului de valorificare si a prevederilor legii 85/2006, sunt obligate sa depuna o cautiune, pană în ziua precedentă termenului de licitație, reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei în contul averii debitoarei SC DACRIS SRL RO25 BTRL RONC RT02 6835 9601 deschis la Banca Transilvania. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. Conditiile de participare si actele necesare sunt prevazute in caietul de sarcini care se poate achizitiona de la sediul lichidatorului la pretul de 3.000 lei + TVA. Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate, cad in sarcina cumparatorului. Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta publica faptul ca sunt invitati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il aduca la cunostinta lichidatorului judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea decaderii. Informatii suplimentare se pot obtine direct la sediul lichidatorului judiciar, din Bucuresti, str. Calea Dudesti, nr 188, bl. B, ap. 41, cam. 1, sector 3, la telefonul 0314/378.418.
Reclamație
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al societății debitoare S.C. Deltatop Mem S.R.L. (fosta S.C. Vulcomet Servcom S.R.L.), cu sediul social în Mun. București, str. Liviu Rebreanu, nr. 20, bl. A6, sc. 6, et. 4, ap. 70, sector 3, C.U.I. RO7874067, nr. de înreg. O.R.C. J40/3967/2013, potrivit Sentinței nr. 4504 din data de 06.12.2013, pronunţată de Tribunalul Tulcea, în dosarul nr. 571/88/2013, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 05.02.2019, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor adunării creditorilor din data 22.11.2018, a următorului activ - PROPRIETATE IMOBILIARA, situată în com. Topolog, tarla 59, jud. Tulcea ce include: I. Parcele de teren cu nr. cad. 723 si 726, parcela 1520, constituie un trup comun, respectiv: - Cartea Funciara nr. 31987/Topolog, cu nr. cad. 723, nr. parcela 1520, tarla 59: teren intravilan, curti constructii cu suprafata de 3188 mp, corp C1 cladire depozit cu suprafata construita de 45,37 mp si corp C2 cladire casuta portar cu suprafata construita de 20,84 mp (detinuta fara acte) . - Cartea Funciara nr. 31988/Topolog, cu nr. cad. 726, nr. parcela 1520, tarla 59: teren intravilan, curti constructii cu suprafata de 3600 mp, corp C1 cladire depozit cu suprafata construita de 101,73 mp si corp C2 constructie beci cu suprafata construita de 99,42 mp (detinut fara acte); Observație: pe terenul cu nr. cad 723 respectiv 726, parcela 1520 este edifictă o clădire atelier/depozit care nu constituie obiectul prezentei vânzări. II. Cartea Funciara nr. 31392/Topolog, cu nr. cad. 724, nr. parcela 1509, tarla 59: teren intravilan, altele cu suprafata de 500 mp si corp C1 cladire remiza PSI cu suprafata construita de 101,98 mp (autodemolată); III. Cartea Funciara nr. 31986/Topolog, cu nr. cad. 725, nr. parcela 1522, tarla 59: teren intravilan, curti constructii cu suprafata de 5.555 mp si corp C1 cladire atelier mecanic cu suprafata construita de 1.585,29 mp IV. Cartea Funciara nr. 31985/Topolog, cu nr. cad. 727, nr. parcela 1517, tarla 59: teren intravilan, curti constructii cu suprafata de 1011 mp si corp C1 cladire magazie cu supafata construita de 179,29 mp; Observație: Amplasamentul cu nr. cad 723, 726, 724, 725, 727 este dotat cu sisteme de supraveghere video, sisteme ce nu constituie obiectul prezentei vânzări. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 04.02.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, documentele prevazute in Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini.
Romania, Tulcea, Topolog
888.300 lei
Mai multlicitatii-insolventa.ro
Romania, Tulcea, Topolog
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al societății debitoare S.C. Deltatop Mem S.R.L. (fosta S.C. Vulcomet Servcom S.R.L.), cu sediul social în Mun. București, str. Liviu Rebreanu, nr. 20, bl. A6, sc. 6, et. 4, ap. 70, sector 3, C.U.I. RO7874067, nr. de înreg. O.R.C. J40/3967/2013, potrivit Sentinței nr. 4504 din data de 06.12.2013, pronunţată de Tribunalul Tulcea, în dosarul nr. 571/88/2013, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 05.02.2019, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor adunării creditorilor din data 22.11.2018, a următorului activ - PROPRIETATE IMOBILIARA, situată în com. Topolog, tarla 59, jud. Tulcea ce include: I. Parcele de teren cu nr. cad. 723 si 726, parcela 1520, constituie un trup comun, respectiv: - Cartea Funciara nr. 31987/Topolog, cu nr. cad. 723, nr. parcela 1520, tarla 59: teren intravilan, curti constructii cu suprafata de 3188 mp, corp C1 cladire depozit cu suprafata construita de 45,37 mp si corp C2 cladire casuta portar cu suprafata construita de 20,84 mp (detinuta fara acte) . - Cartea Funciara nr. 31988/Topolog, cu nr. cad. 726, nr. parcela 1520, tarla 59: teren intravilan, curti constructii cu suprafata de 3600 mp, corp C1 cladire depozit cu suprafata construita de 101,73 mp si corp C2 constructie beci cu suprafata construita de 99,42 mp (detinut fara acte); Observație: pe terenul cu nr. cad 723 respectiv 726, parcela 1520 este edifictă o clădire atelier/depozit care nu constituie obiectul prezentei vânzări. II. Cartea Funciara nr. 31392/Topolog, cu nr. cad. 724, nr. parcela 1509, tarla 59: teren intravilan, altele cu suprafata de 500 mp si corp C1 cladire remiza PSI cu suprafata construita de 101,98 mp (autodemolată); III. Cartea Funciara nr. 31986/Topolog, cu nr. cad. 725, nr. parcela 1522, tarla 59: teren intravilan, curti constructii cu suprafata de 5.555 mp si corp C1 cladire atelier mecanic cu suprafata construita de 1.585,29 mp IV. Cartea Funciara nr. 31985/Topolog, cu nr. cad. 727, nr. parcela 1517, tarla 59: teren intravilan, curti constructii cu suprafata de 1011 mp si corp C1 cladire magazie cu supafata construita de 179,29 mp; Observație: Amplasamentul cu nr. cad 723, 726, 724, 725, 727 este dotat cu sisteme de supraveghere video, sisteme ce nu constituie obiectul prezentei vânzări. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 04.02.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, documentele prevazute in Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini.
Reclamație
Imobiliare Brici va prezinta spre vanzare o proprietate compusa din hala 170 mp si cladire birouri+magazie, situata pe M.Corvin. Teren in suprafata de 1647 mp,gard din caramida. Hala: 170 mp s.u., constructie din caramida, baie cu 2 wc-uri, izolata cu vata minerala 2x5 cm, curent treifazic. incalzire cu centrala proprie pe gaz. Pardoseala beton elicoptat, tavane ghips carton, acoperis sandwich panel. Cladire birouri: 200 mp s.u, front de 20 m, compusa din: 6 birouri, sala de sedinte, bucatarie, hol si 2 bai. Constructie din caramida 1960, integral renovata. Incalzire centrala proprie gaz, instalatii noi. Magazie: 90 mp, caramida. Imobilul are acces tir, curte betonata, utilitati de la oras, canalizare. Geamuri si usi termopan, parchet. Pret: 200.000E. Inf. Tel: 0799998035 Iudmila Radu
Oradea, Bihor / Central
200 m²
200.000 €
200 m²
Mai multhomezz.ro
Oradea, Bihor / Central
Imobiliare Brici va prezinta spre vanzare o proprietate compusa din hala 170 mp si cladire birouri+magazie, situata pe M.Corvin. Teren in suprafata de 1647 mp,gard din caramida. Hala: 170 mp s.u., constructie din caramida, baie cu 2 wc-uri, izolata cu vata minerala 2x5 cm, curent treifazic. incalzire cu centrala proprie pe gaz. Pardoseala beton elicoptat, tavane ghips carton, acoperis sandwich panel. Cladire birouri: 200 mp s.u, front de 20 m, compusa din: 6 birouri, sala de sedinte, bucatarie, hol si 2 bai. Constructie din caramida 1960, integral renovata. Incalzire centrala proprie gaz, instalatii noi. Magazie: 90 mp, caramida. Imobilul are acces tir, curte betonata, utilitati de la oras, canalizare. Geamuri si usi termopan, parchet. Pret: 200.000E. Inf. Tel: 0799998035 Iudmila Radu
Reclamație
Imobiliare Brici va prezinta spre vanzare hala 170 mp si cladire birouri+magazie,M.Corvin,teren 1647 mp,gard din caramida, Hala: 170 mp s.u., constructie din caramida,baie cu 2 wc-uri, izolata cu vata minerala 2x5 cm, curent trifazic, momentan fara incalzire. Pardoseala beton elicoptat,tavane ghips carton,acoperis sandwich panel. Cladire birouri: 200 mp s.u,front de 20 m, compusa din: 6 birouri, sala de sedinte,bucatarie,hol,2 bai. Constructie din caramida 1960, integral renovata, incalzire centrala proprie gaz, instalatii noi. Magazie: 90 mp, caramida. Imobilul are acces tir,curte betonata, utilitati de la oras,canalizare. Geamuri si usi termopan, parchet. Pret: 200.000E. Inf. Tel: ( arata numar ) Iudmila Brici sau ( arata numar ) Bogdan. Anunt publicat de Trio Limited Oradea SRL - Imobiliare Brici. pret 200 000 € 500 €/m² Suprafata construita (m²) 400 m² Suprafata teren (m²) 1 647 m² Suprafata utila (m²): 370 Stare: utilizat Localizare zone comerciale transport public restaurante si facilitati de agrement Particularitati terasa spatiu depozitare facilitati pentru persoane cu handicap Comoditati fibra optica conducta de gaze naturale aer conditionat Infrastructura apa curenta canalizare Siguranta detector de gaz sistem de alarma supraveghere video receptie
Bihor (judet), Episcopia Bihor
400 m²
200.000 €
400 m²
Mai multstoria.ro
Bihor (judet), Episcopia Bihor
Imobiliare Brici va prezinta spre vanzare hala 170 mp si cladire birouri+magazie,M.Corvin,teren 1647 mp,gard din caramida, Hala: 170 mp s.u., constructie din caramida,baie cu 2 wc-uri, izolata cu vata minerala 2x5 cm, curent trifazic, momentan fara incalzire. Pardoseala beton elicoptat,tavane ghips carton,acoperis sandwich panel. Cladire birouri: 200 mp s.u,front de 20 m, compusa din: 6 birouri, sala de sedinte,bucatarie,hol,2 bai. Constructie din caramida 1960, integral renovata, incalzire centrala proprie gaz, instalatii noi. Magazie: 90 mp, caramida. Imobilul are acces tir,curte betonata, utilitati de la oras,canalizare. Geamuri si usi termopan, parchet. Pret: 200.000E. Inf. Tel: ( arata numar ) Iudmila Brici sau ( arata numar ) Bogdan. Anunt publicat de Trio Limited Oradea SRL - Imobiliare Brici. pret 200 000 € 500 €/m² Suprafata construita (m²) 400 m² Suprafata teren (m²) 1 647 m² Suprafata utila (m²): 370 Stare: utilizat Localizare zone comerciale transport public restaurante si facilitati de agrement Particularitati terasa spatiu depozitare facilitati pentru persoane cu handicap Comoditati fibra optica conducta de gaze naturale aer conditionat Infrastructura apa curenta canalizare Siguranta detector de gaz sistem de alarma supraveghere video receptie
Reclamație
Vind teren in suprafata de 1180 mp , cu constructie magazie in suprafata de 320 mp , in stare buna , central in Loc. Brebeni , Jud. Olt , posed carte funciara , imprejmuit . Magazia in interior este betonata are doua incaperi.
Olt,Brebeni
21 €
Mai multpubli24.ro
Olt,Brebeni
Vind teren in suprafata de 1180 mp , cu constructie magazie in suprafata de 320 mp , in stare buna , central in Loc. Brebeni , Jud. Olt , posed carte funciara , imprejmuit . Magazia in interior este betonata are doua incaperi.
Reclamație
Sediu firma = 96 mp Magazie = 316 mp `Sediu de firma si magazie, situat in Simeria, str. Santandrei nr. 248, Jud. Hunedoara, cu nr. cadastral 60366, 60366-C1, 60366-C2, inscris in CF 60366 Simeria, compus din teren in suprafata de 2288 mp din acte, 2315 din masuratori si constructii - sediu firma cu Sc= 96 mp si magazie cu Sc = 316 mp. Utilitati: apa, canal, curent, termoficare - adiacent, centrala termica cu combustibil solid.` Categoria: Spatii comerciale in Simeria Cod anunt: 6726,6727
Simeria, Judetul Hunedoara
385.000 lei
Mai multexecutari.com
Simeria, Judetul Hunedoara
Sediu firma = 96 mp Magazie = 316 mp `Sediu de firma si magazie, situat in Simeria, str. Santandrei nr. 248, Jud. Hunedoara, cu nr. cadastral 60366, 60366-C1, 60366-C2, inscris in CF 60366 Simeria, compus din teren in suprafata de 2288 mp din acte, 2315 din masuratori si constructii - sediu firma cu Sc= 96 mp si magazie cu Sc = 316 mp. Utilitati: apa, canal, curent, termoficare - adiacent, centrala termica cu combustibil solid.` Categoria: Spatii comerciale in Simeria Cod anunt: 6726,6727
Reclamație
Vand proprietate in sat Tiganasi, com Burila Mare, jud. MH. Constituita din 2 case, magazie ,beci, teren 2300 m², bolta de vie, sat amplasat pe malul Dunării. Mai multe detalii la numarul de telefon afisat.
Tiganasi, judet Mehedinti
4 camere
21.500 €
4 camere
Mai multolx.ro
Tiganasi, judet Mehedinti
Vand proprietate in sat Tiganasi, com Burila Mare, jud. MH. Constituita din 2 case, magazie ,beci, teren 2300 m², bolta de vie, sat amplasat pe malul Dunării. Mai multe detalii la numarul de telefon afisat.
Reclamație
Subscrisa, S.C.P. TUDOR SI ASOCIATII I.P.U.R.L , cu sediul in Bucuresti, str. Calea Dudesti, nr. 188, bl. B, et. 6, ap. 41 , cam. 2, sector 3 , inmatriculata la UNPIR sub nr. RFO II 0402/2009, CIF 26096336 , in calitate de lichidator judiciar al SC Cova Ghera & Co SRL cu sediul social în Timişoara, str. Surorile Martir Caceu nr. 74, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 1835018, număr de ordine în registrul comerţului J35/15/1991, conform Sentinţei Comerciale nr. 1618/19.06.2014 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 7736/30/2011, conform prevederilor legii insolventei precum si in baza Procesului Verbal al adunarii creditorilor nr. 764/13.07.2018, Prin prezenta Publicatie de Vanzare aducem la cunostinta faptul că la data de 15.01.2019 ora 10.00, iar in caz de nevalorificare la datele de 29.01.2019, 12.02.2019, 26.02.2019, 12.03.2019, aceeasi ora, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti , Calea Dudesti, nr. 188, bl. B, et. 6, ap. 41 , cam. 2, sector 3, vânzarea la licitatie publica a a bunului imobil reprezentand 2 magazii ciment, sopron si birou, situat in Deta, str. Victoriei, nr. 76, judet Timis, identificat prin CF nr. 401256 – Deta, nr. cad: C1 Top: 379-381/2, inscris sub nr. A1.2, provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 695, proprietatea S.C. COVA GHERA & CO SRL S.R.L. Proprietar asupra terenului notat sub A.1, conform extrasului de Carte Funciara este Statul Roman. Pretul de pornire a licitatiei este de 50.050 lei+TVA, reprezentand 65 % din pretul de evaluare. In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile instrainate de catre lichidatorul judiciar sunt dobandite libere de orice sarcini. Persoanele care doresc sa participe la licitatie sunt invitate ca la termenul de vanzare sa se prezinte la locul fixat, in acest scop si in conformitate cu prevederile regulamentului de valorificare si a prevederilor legii 85/2006, sunt obligate sa depuna o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei, cautiune care va fi consemnata in contul averii debitoarei debitoarei nr RO57 BTRL RONC RT02 2461 2801 deschis la Banca Transilvania cu minim 24 de ore anterior datei fixate pentru termenul de licitatie. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. Conditiile de participare si actele necesare sunt prevazute in caietul de sarcini care se poate achizitiona de la sediul lichidatorului la pretul de 1.000 lei + TVA. Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate, cad in sarcina cumparatorului. Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta publica faptul ca sunt invitati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il aduca la cunostinta lichidatorului judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea decaderii.
Romania, Timis, Deta
401256 m²
50.050 lei
401256 m²
Mai multlicitatii-insolventa.ro
Romania, Timis, Deta
Subscrisa, S.C.P. TUDOR SI ASOCIATII I.P.U.R.L , cu sediul in Bucuresti, str. Calea Dudesti, nr. 188, bl. B, et. 6, ap. 41 , cam. 2, sector 3 , inmatriculata la UNPIR sub nr. RFO II 0402/2009, CIF 26096336 , in calitate de lichidator judiciar al SC Cova Ghera & Co SRL cu sediul social în Timişoara, str. Surorile Martir Caceu nr. 74, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 1835018, număr de ordine în registrul comerţului J35/15/1991, conform Sentinţei Comerciale nr. 1618/19.06.2014 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 7736/30/2011, conform prevederilor legii insolventei precum si in baza Procesului Verbal al adunarii creditorilor nr. 764/13.07.2018, Prin prezenta Publicatie de Vanzare aducem la cunostinta faptul că la data de 15.01.2019 ora 10.00, iar in caz de nevalorificare la datele de 29.01.2019, 12.02.2019, 26.02.2019, 12.03.2019, aceeasi ora, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti , Calea Dudesti, nr. 188, bl. B, et. 6, ap. 41 , cam. 2, sector 3, vânzarea la licitatie publica a a bunului imobil reprezentand 2 magazii ciment, sopron si birou, situat in Deta, str. Victoriei, nr. 76, judet Timis, identificat prin CF nr. 401256 – Deta, nr. cad: C1 Top: 379-381/2, inscris sub nr. A1.2, provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 695, proprietatea S.C. COVA GHERA & CO SRL S.R.L. Proprietar asupra terenului notat sub A.1, conform extrasului de Carte Funciara este Statul Roman. Pretul de pornire a licitatiei este de 50.050 lei+TVA, reprezentand 65 % din pretul de evaluare. In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile instrainate de catre lichidatorul judiciar sunt dobandite libere de orice sarcini. Persoanele care doresc sa participe la licitatie sunt invitate ca la termenul de vanzare sa se prezinte la locul fixat, in acest scop si in conformitate cu prevederile regulamentului de valorificare si a prevederilor legii 85/2006, sunt obligate sa depuna o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei, cautiune care va fi consemnata in contul averii debitoarei debitoarei nr RO57 BTRL RONC RT02 2461 2801 deschis la Banca Transilvania cu minim 24 de ore anterior datei fixate pentru termenul de licitatie. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. Conditiile de participare si actele necesare sunt prevazute in caietul de sarcini care se poate achizitiona de la sediul lichidatorului la pretul de 1.000 lei + TVA. Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate, cad in sarcina cumparatorului. Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta publica faptul ca sunt invitati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il aduca la cunostinta lichidatorului judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea decaderii.
Reclamație
-Curte betonata cu cladire administrativa, ateliere si magazii -Suprafata construita 1350 mp -Front stradal 45 ml -Instalate toate utilitatile, inclusiv curent trifazic -Adresa: -Tg-Mures -Str.Depozitelor nr.13 A -Apa, canalizare, curent PRET NEGOCIABIL !!!
Targu Mures
2900 m²
390.000 €
2900 m²
Mai multpiata-az.ro
Targu Mures
-Curte betonata cu cladire administrativa, ateliere si magazii -Suprafata construita 1350 mp -Front stradal 45 ml -Instalate toate utilitatile, inclusiv curent trifazic -Adresa: -Tg-Mures -Str.Depozitelor nr.13 A -Apa, canalizare, curent PRET NEGOCIABIL !!!
Reclamație
Destinatie: Rezidential , comercial. 9.313 mp- Imobil (teren + Constructii) situat in zona Vladimirescu, cartier situat in imediata apropiere de centrul orasului si cu acces facil din orice zona. 350 eur/mp Categoria: Hale, depozite in Pitesti Cod anunt: NC002
Pitesti, Judetul Arges
3.259.550 €
Mai multexecutari.com
Pitesti, Judetul Arges
Destinatie: Rezidential , comercial. 9.313 mp- Imobil (teren + Constructii) situat in zona Vladimirescu, cartier situat in imediata apropiere de centrul orasului si cu acces facil din orice zona. 350 eur/mp Categoria: Hale, depozite in Pitesti Cod anunt: NC002
Reclamație
Spatiu comercial + dependinte, avand nivelul de inaltime parter si SC = 48mp, situat in Craiova, bld Nicolae Romanescu nr 130A, Teren intravilan in suprafata: din acte 1758 mp, din masuratori 1476 mp, + constructie C4 – magazie cu Sc – 129 mp, situat in Craiova, bld Nicolae Romanescu, nr. 130A (fost nr. 130 bis, fost nr. 28); obs. “La pretul afisat se poate adauga TVA-ul conform reglementarilor fiscale in vigoare la momentul vanzarii”
Spatiu comercial + dependinte, avand nivelul de inaltime parter si SC = 48mp, situat in Craiova, bld Nicolae Romanescu nr 130A, Teren intravilan in suprafata: din acte 1758 mp, din masuratori 1476 mp, + constructie C4 – magazie cu Sc – 129 mp, situat in Craiova, bld Nicolae Romanescu, nr. 130A (fost nr. 130 bis, fost nr. 28);
149.044 €
Mai multvanzari.bancatransilvania.ro
Spatiu comercial + dependinte, avand nivelul de inaltime parter si SC = 48mp, situat in Craiova, bld Nicolae Romanescu nr 130A, Teren intravilan in suprafata: din acte 1758 mp, din masuratori 1476 mp, + constructie C4 – magazie cu Sc – 129 mp, situat in Craiova, bld Nicolae Romanescu, nr. 130A (fost nr. 130 bis, fost nr. 28);
Spatiu comercial + dependinte, avand nivelul de inaltime parter si SC = 48mp, situat in Craiova, bld Nicolae Romanescu nr 130A, Teren intravilan in suprafata: din acte 1758 mp, din masuratori 1476 mp, + constructie C4 – magazie cu Sc – 129 mp, situat in Craiova, bld Nicolae Romanescu, nr. 130A (fost nr. 130 bis, fost nr. 28); obs. “La pretul afisat se poate adauga TVA-ul conform reglementarilor fiscale in vigoare la momentul vanzarii”
Reclamație
Societate Comerciala vinde depozit-magazie situat in satul Ghiorac, Comuna Ciumeghiu, jud.Bihor, constand in cladire (fosta magazie cereale) cu suprafata utila de cca 530 mp, amplasata pe un teren in suprafata totala de 3207 mp. Incinta este partial ingradita, iar depozitul are un planseu peste parter, ceea ce permite depozitarea atat la nivelul parterului, cat si in mansarda. Cladirea este alimentata cu energie electrica. In vecinatate (20 m) exista retea stradala de alimentare cu apa. Posibilitatea de compartimentare suplimentara (in functie de cerintele locale), platforma betonata in suprafata de cca 500 mp si accesul facil (din drumul DJ 709E - asfaltat), se constituie in facilitati suplimentare. Pret : 35.000 euro + TVA, negociabil Persoana de contact : ec. Mariana GAL – tel. 0753-387.663 , numar etaj: P + M, numar camere: 1, suprafata utila: 530, suprafata totala: 3207, suprafata construita: 627, anul constructiei: 1975
Bihor,Ghiorac
1 cameră
42.000 €
1 cameră
Mai multromimo.ro
Bihor,Ghiorac
Societate Comerciala vinde depozit-magazie situat in satul Ghiorac, Comuna Ciumeghiu, jud.Bihor, constand in cladire (fosta magazie cereale) cu suprafata utila de cca 530 mp, amplasata pe un teren in suprafata totala de 3207 mp. Incinta este partial ingradita, iar depozitul are un planseu peste parter, ceea ce permite depozitarea atat la nivelul parterului, cat si in mansarda. Cladirea este alimentata cu energie electrica. In vecinatate (20 m) exista retea stradala de alimentare cu apa. Posibilitatea de compartimentare suplimentara (in functie de cerintele locale), platforma betonata in suprafata de cca 500 mp si accesul facil (din drumul DJ 709E - asfaltat), se constituie in facilitati suplimentare. Pret : 35.000 euro + TVA, negociabil Persoana de contact : ec. Mariana GAL – tel. 0753-387.663 , numar etaj: P + M, numar camere: 1, suprafata utila: 530, suprafata totala: 3207, suprafata construita: 627, anul constructiei: 1975
Reclamație
LPrin prezenta Publicatie de Vanzare aducem la cunostinta faptul că la data de 15.01.2019 ora 10.00, iar in caz de nevalorificare la datele de 29.01.2019, 12.02.2019, 26.02.2019, 12.03.2019, aceeasi ora, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti , Calea Dudesti, nr. 188, bl. B, et. 6, ap. 41 , cam. 2, sector 3, vânzarea la licitatie publica a a bunului imobil reprezentand 2 magazii ciment, sopron si birou, situat in Deta, str. Victoriei, nr. 76, judet Timis, identificat prin CF nr. 401256 – Deta, nr. cad: C1 Top: 379-381/2, inscris sub nr. A1.2, provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 695, proprietatea S.C. COVA GHERA & CO SRL S.R.L. Proprietar asupra terenului notat sub A.1, conform extrasului de Carte Funciara este Statul Roman. Pretul de pornire a licitatiei este de 50.050 lei+TVA, reprezentand 65 % din pretul de evaluare. In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile instrainate de catre lichidatorul judiciar sunt dobandite libere de orice sarcini. Persoanele care doresc sa participe la licitatie sunt invitate ca la termenul de vanzare sa se prezinte la locul fixat, in acest scop si in conformitate cu prevederile regulamentului de valorificare si a prevederilor legii 85/2006, sunt obligate sa depuna o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei, cautiune care va fi consemnata in contul averii debitoarei debitoarei nr RO57 BTRL RONC RT02 2461 2801 deschis la Banca Transilvania cu minim 24 de ore anterior datei fixate pentru termenul de licitatie. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. Conditiile de participare si actele necesare sunt prevazute in caietul de sarcini care se poate achizitiona de la sediul lichidatorului la pretul de 1.000 lei + TVA. Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate, cad in sarcina cumparatorului. Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta publica faptul ca sunt invitati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il aduca la cunostinta lichidatorului judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea decaderii.
Timis,Deta
10.739 €
Mai multromimo.ro
Timis,Deta
LPrin prezenta Publicatie de Vanzare aducem la cunostinta faptul că la data de 15.01.2019 ora 10.00, iar in caz de nevalorificare la datele de 29.01.2019, 12.02.2019, 26.02.2019, 12.03.2019, aceeasi ora, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti , Calea Dudesti, nr. 188, bl. B, et. 6, ap. 41 , cam. 2, sector 3, vânzarea la licitatie publica a a bunului imobil reprezentand 2 magazii ciment, sopron si birou, situat in Deta, str. Victoriei, nr. 76, judet Timis, identificat prin CF nr. 401256 – Deta, nr. cad: C1 Top: 379-381/2, inscris sub nr. A1.2, provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 695, proprietatea S.C. COVA GHERA & CO SRL S.R.L. Proprietar asupra terenului notat sub A.1, conform extrasului de Carte Funciara este Statul Roman. Pretul de pornire a licitatiei este de 50.050 lei+TVA, reprezentand 65 % din pretul de evaluare. In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile instrainate de catre lichidatorul judiciar sunt dobandite libere de orice sarcini. Persoanele care doresc sa participe la licitatie sunt invitate ca la termenul de vanzare sa se prezinte la locul fixat, in acest scop si in conformitate cu prevederile regulamentului de valorificare si a prevederilor legii 85/2006, sunt obligate sa depuna o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei, cautiune care va fi consemnata in contul averii debitoarei debitoarei nr RO57 BTRL RONC RT02 2461 2801 deschis la Banca Transilvania cu minim 24 de ore anterior datei fixate pentru termenul de licitatie. Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. Conditiile de participare si actele necesare sunt prevazute in caietul de sarcini care se poate achizitiona de la sediul lichidatorului la pretul de 1.000 lei + TVA. Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate, cad in sarcina cumparatorului. Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta publica faptul ca sunt invitati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il aduca la cunostinta lichidatorului judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea decaderii.
Reclamație
Vand ferma langa Satu Mare (10minute, zona Balta Blonda) ideala pentru o afacere de familie, compusa din: -casa de locuit cu toate utilitatile, 120m patrati. - 2 grajduri, 800m patrati fiecare (unul are copertina laterala)si e betonat pana la jumatate. - magazie de 400m patrati, betonata. - fanar de 140m patrati - alei de acces roata grajdurile betonate - 3 puturi forate pe suprafata fermei. - curent monofazic - curent trifazic - livada de 100 caisi in anul 3 de productie - livada de 150 nuci in anul 2 - o mica pescarie excavata de 100m patrati -toata suprafata fermei este ingradita cu gard (2 ,5 hectare), numar camere: 4, suprafata utila: 3, suprafata totala: 2,7
Satu-Mare,Satu Mare
4 camere
250.000 €
4 camere
Mai multromimo.ro
Satu-Mare,Satu Mare
Vand ferma langa Satu Mare (10minute, zona Balta Blonda) ideala pentru o afacere de familie, compusa din: -casa de locuit cu toate utilitatile, 120m patrati. - 2 grajduri, 800m patrati fiecare (unul are copertina laterala)si e betonat pana la jumatate. - magazie de 400m patrati, betonata. - fanar de 140m patrati - alei de acces roata grajdurile betonate - 3 puturi forate pe suprafata fermei. - curent monofazic - curent trifazic - livada de 100 caisi in anul 3 de productie - livada de 150 nuci in anul 2 - o mica pescarie excavata de 100m patrati -toata suprafata fermei este ingradita cu gard (2 ,5 hectare), numar camere: 4, suprafata utila: 3, suprafata totala: 2,7
Reclamație
Teren intravilan dimensiuni 25,8x9,56x37,05x35,40 m.,cu constructie-magazie intabulata - cadastru - Sat Badeni comuna Stoenesti , judetul Arges, toate actele in regula , intabulare si cadastru , unic propietar , amplasare superba pe malul raului Dambovita cu priveliste superba -vedeti pozele - taxa racordare apa platita conducta de apa trece pe sub teren , stalpul de energie electrica este situat pe latura terenului de la drum trebuie doar trase firele . casuta veche poate fi folosita ca magazie .I Ideal pentru casa de vacanta sau retragere "la tara" . , suprafata totala: 1768, Front stradal: 37Acces: Amenajare strazi: Pietruite Utilitati: Utilitati Generale: Apa, Utilitati in zona
Arges,Badeni
10.000 €
Mai multromimo.ro
Arges,Badeni
Teren intravilan dimensiuni 25,8x9,56x37,05x35,40 m.,cu constructie-magazie intabulata - cadastru - Sat Badeni comuna Stoenesti , judetul Arges, toate actele in regula , intabulare si cadastru , unic propietar , amplasare superba pe malul raului Dambovita cu priveliste superba -vedeti pozele - taxa racordare apa platita conducta de apa trece pe sub teren , stalpul de energie electrica este situat pe latura terenului de la drum trebuie doar trase firele . casuta veche poate fi folosita ca magazie .I Ideal pentru casa de vacanta sau retragere "la tara" . , suprafata totala: 1768, Front stradal: 37Acces: Amenajare strazi: Pietruite Utilitati: Utilitati Generale: Apa, Utilitati in zona
Reclamație
Imobilele sunt situate in orasul Ramnicu Sarat, Judetul Buzau, Str. Constantin Brincoveanu, nr.27 la intersectia cu strada Margaritar avand iesire la doua strazi. Suprafata utila a cladirilor este de 262 metri patrati; terenul are o suprafata totala de 610 metri patrati. Este racordat la toate utilitatile., numar etaj: 0, suprafata utila: 262, suprafata totala: 610Utilitati: Utilitati Generale: Apa, Curent, Canalizare, Gaz
Buzau,Ramnicu Sarat
360.000 €
Mai multromimo.ro
Buzau,Ramnicu Sarat
Imobilele sunt situate in orasul Ramnicu Sarat, Judetul Buzau, Str. Constantin Brincoveanu, nr.27 la intersectia cu strada Margaritar avand iesire la doua strazi. Suprafata utila a cladirilor este de 262 metri patrati; terenul are o suprafata totala de 610 metri patrati. Este racordat la toate utilitatile., numar etaj: 0, suprafata utila: 262, suprafata totala: 610Utilitati: Utilitati Generale: Apa, Curent, Canalizare, Gaz
Reclamație
Activ 48* - Cladire sediu si magazii, st. construita 180 mp si Cladire statie 110 kv, st. construita 130 mp, în loc. Otelul Rosu, str. Statia 110 KV, jud. Caras –Severin. Terenul st. 8.408,68 mp nu constituie obiectul vânzării. * In cazul în care aceste active nu se vor valorifica la prețurile din prezenta publicație de vânzare, în cadrul aceleiași licitații ele vor putea fi valorificate la cel mai mare preț oferit, cu condiţia să nu fie derizoriu.
Romania, Caras-Severin, Otelu Rosu Iasi, Aleea Nicolina, Nr. 82
310 m²
26.480 lei
310 m²
Mai multlicitatii-insolventa.ro
Romania, Caras-Severin, Otelu Rosu Iasi, Aleea Nicolina, Nr. 82
Activ 48* - Cladire sediu si magazii, st. construita 180 mp si Cladire statie 110 kv, st. construita 130 mp, în loc. Otelul Rosu, str. Statia 110 KV, jud. Caras –Severin. Terenul st. 8.408,68 mp nu constituie obiectul vânzării. * In cazul în care aceste active nu se vor valorifica la prețurile din prezenta publicație de vânzare, în cadrul aceleiași licitații ele vor putea fi valorificate la cel mai mare preț oferit, cu condiţia să nu fie derizoriu.
Reclamație
teren avand categoria de folosinta curti- constructii, in suprafata de 230 mp si constructii industriale si ediliare- service auto si magazie
Teren avand categoria de folosinta curti- constructii, in suprafata de 230 mp si constructii industriale si ediliare- service auto si magazie
460 m²
165.852 lei
460 m²
Mai multvanzari.bancatransilvania.ro
Teren avand categoria de folosinta curti- constructii, in suprafata de 230 mp si constructii industriale si ediliare- service auto si magazie
teren avand categoria de folosinta curti- constructii, in suprafata de 230 mp si constructii industriale si ediliare- service auto si magazie
Reclamație
Imobilul se afla situat in Buzau, strada ID Filipescu, nr. 77 A. Pe teren sunt edificate doua constructii: C1 - avand suprafata contruita de 45 mp, suprafata utila 72 mp, regim de inaltime P+1, cu destinatia depozit; C2 - avand suprafata construita de 14 mp, cu destinatia anexa; Imobilul se vinde prin licitatie publica. pret 380 380 RON 1 360 €/m² Suprafata construita (m²) 59 m² Tip proprietate industial Suprafata teren (m²): 57,50 m² Suprafata utila (m²): 45 Stare: utilizat
Buzău (judet), Strada Războieni
59 m²
380.380 lei
59 m²
Mai multstoria.ro
Buzău (judet), Strada Războieni
Imobilul se afla situat in Buzau, strada ID Filipescu, nr. 77 A. Pe teren sunt edificate doua constructii: C1 - avand suprafata contruita de 45 mp, suprafata utila 72 mp, regim de inaltime P+1, cu destinatia depozit; C2 - avand suprafata construita de 14 mp, cu destinatia anexa; Imobilul se vinde prin licitatie publica. pret 380 380 RON 1 360 €/m² Suprafata construita (m²) 59 m² Tip proprietate industial Suprafata teren (m²): 57,50 m² Suprafata utila (m²): 45 Stare: utilizat
Reclamație
Doar Vanzare!!! Zona turistica deosebit de frumoasa! Teren suprafata totala de 640m2 cu deschidere la doua strazi. Casa caramida cu 4 camere,3 holuri,1 baie,1 camara,1 camera tehnica, 1 beci si pod de 108m2. Bucatarie de vara lemn si valatuci cu 2 camere,1 beci si pod de 32m2. Garaj caramida de 28m2. 2 Magazii de 28m2 fiecare
Targu Neamt, Neamt, Strada 9 Mai Nr.2
4 camere
640 m²
130.000 €
4 camere640 m²
Mai multanunt-imob.ro
Targu Neamt, Neamt, Strada 9 Mai Nr.2
Doar Vanzare!!! Zona turistica deosebit de frumoasa! Teren suprafata totala de 640m2 cu deschidere la doua strazi. Casa caramida cu 4 camere,3 holuri,1 baie,1 camara,1 camera tehnica, 1 beci si pod de 108m2. Bucatarie de vara lemn si valatuci cu 2 camere,1 beci si pod de 32m2. Garaj caramida de 28m2. 2 Magazii de 28m2 fiecare
Reclamație
Vand casa cu etaj, 5 camere,baie,anvelopata exterior cu polistiren extrudat de 10 cm pus pe sipca cu aerisire,peretii interiori finisati cu Goldban,mobilata,sobe teracota,acoperis nou tip Lindab,garaj nou,sura,magazie lemne,balansoar,wc curte nou,teren 800 mp,pomi fructiferi,gradina,flori,situata in loc.Vama la 8 km de mun.Campulung Moldovenesc,intr-o zona de poveste,in apropiere de padure,izvor de apa,manastiri,Transrarau,etc.
Suceava, Vama
4 camere
54.300 €
4 camere
Mai multcasedevanzare.ro
Suceava, Vama
Vand casa cu etaj, 5 camere,baie,anvelopata exterior cu polistiren extrudat de 10 cm pus pe sipca cu aerisire,peretii interiori finisati cu Goldban,mobilata,sobe teracota,acoperis nou tip Lindab,garaj nou,sura,magazie lemne,balansoar,wc curte nou,teren 800 mp,pomi fructiferi,gradina,flori,situata in loc.Vama la 8 km de mun.Campulung Moldovenesc,intr-o zona de poveste,in apropiere de padure,izvor de apa,manastiri,Transrarau,etc.
12
Abonați-vă la actualizări prin e-mail pentru căutarea dvs:
Magazia, spațiul comercial de vânzare
Noi la Flatfy folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți calitatea experienței dvs. de navigare. Dacă folosiți serviciile noastre, sunteți de acord cu folosirea modulelor cookie.Aflați mai multe