Reclamație
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ LA LICITAȚIE Potrivit prevederilor art. 500 din Codul de proc. civ. aducem la cunoștință generală că EUROSMART IPURL, cu sediul în Arad, Piața Avram Iancu nr 12 ap 11, jud Arad, , prin asociat coordonator Oana Mihaela Cazan, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Business B.V. Import Export S.R.L. conform sentinţei comerciale nr. 214 din data de 31.01.2011 pronunţată de Tribunalul Arad Secţia Civilă în dosarul nr. 6149/108/2009* în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea Nr. 85/2006, organizează vânzarea prin licitație publică în data de 9.1.2019, ora 13.00, a bunurilor aflate în patrimoniul debitorului, astfel: 1. Teren intravilan arător 3 parcele, suprafață totală 13.195 mp (934 mp , 4.255 mp, 8.006 mp) situate in Iratoş, FN, în incinta fostului AGROMEC Iratoş, Jud.Arad – înscrise în CF nr. 30003, CF nr. 30004 și CF nr. 30005/Iratosu Prezenta valorificare se efectuează conform Legii nr. 85/2006, și a art. 500-523 din Codul de Proc. Civ. de la 1865. Vânzarea prin licitație se efectuează în baza Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr 1902/11.10.2018. Prețul de pornire la licitație al activului imobiliar este: 1. Teren intravilan arător 3 parcele, suprafață totală 13,195 mp (934 mp , 4.255 mp, 8.006 mp) situate in Iratoş, FN, în incinta fostului AGROMEC Iratoş, Jud.Arad – 87.825 lei, reprezentând 75% din valoarea de evaluare *TVA facturabil conform codului fiscal în vigoare. Activul imobiliar este în proprietatea debitorului. Activul imobiliar se află în garanția creditorului BRD GSG S.A. , însă se vinde liber de orice sarcini, conform art. 53 din Legea nr. 85/2006. Licitația va avea loc la sediul lichidatorului judiciar. Licitația publică se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, Codului de Procedură civilă de la 1865 și cele ale regulamentului de vânzare. Toţi cei care pretind vreun drept asupra ansamblului imobiliar sunt invitați să-l anunţe pe lichidatorul judiciar EUROSMART IPURL înainte de data stabilită pentru vânzare/licitație. Toţi cei care vor să cumpere activul sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare. Ofertanţii sunt obligaţi să depună, până la termenul de vânzare, o cauţiune reprezentând 10% din preţul la care a fost evaluat activul. Persoanele care vor să cumpere activele imobiliare, obiecte ale acestei licitații să se prezinte în data de 9.1.2018, ora 13.00, când va avea loc vânzarea, la sediul lichidatorului judiciar situat în Arad, str Avram Iancu nr 12 ap 11 , jud Arad, și până la acest termen să prezinte și cauțiunea. Persoanele care vor să cumpere activul imobiliar la licitație sunt obligate să depună în contul colector al debitorului RO55BREL0002001681230100, deschis la LIBRA BANK (cont LEI) sau cu instrumente de plată până la termenul stabilit pentru vânzare, o garanție de participare (cauțiune) de 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Debitorul nu poate licita nici personal și nici prin alte persoane interpuse. Prețul de pornire al licitației activului imobiliar va începe de la 100% din valoare de evaluare. Plățile se fac la cursul BNR din ziua plății. Ne aflăm la al 2-lea termen de licitație. Prezenta s-a afișat la lichidatorului judiciar, Primăria Iratoș (jud. Arad), la locația activului. Prezenta s-a publicat în ziar național şi în mediul online. Prezenta publicație de licitație a fost afișată/publicată, azi, 29.11.2018. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0744 530649 sau pe www.eurosmart.ro.
Romania, Arad, Iratosu
13195 m²
87.825 lei
13195 m²
Mai multlicitatii-insolventa.ro
Romania, Arad, Iratosu
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ LA LICITAȚIE Potrivit prevederilor art. 500 din Codul de proc. civ. aducem la cunoștință generală că EUROSMART IPURL, cu sediul în Arad, Piața Avram Iancu nr 12 ap 11, jud Arad, , prin asociat coordonator Oana Mihaela Cazan, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Business B.V. Import Export S.R.L. conform sentinţei comerciale nr. 214 din data de 31.01.2011 pronunţată de Tribunalul Arad Secţia Civilă în dosarul nr. 6149/108/2009* în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea Nr. 85/2006, organizează vânzarea prin licitație publică în data de 9.1.2019, ora 13.00, a bunurilor aflate în patrimoniul debitorului, astfel: 1. Teren intravilan arător 3 parcele, suprafață totală 13.195 mp (934 mp , 4.255 mp, 8.006 mp) situate in Iratoş, FN, în incinta fostului AGROMEC Iratoş, Jud.Arad – înscrise în CF nr. 30003, CF nr. 30004 și CF nr. 30005/Iratosu Prezenta valorificare se efectuează conform Legii nr. 85/2006, și a art. 500-523 din Codul de Proc. Civ. de la 1865. Vânzarea prin licitație se efectuează în baza Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr 1902/11.10.2018. Prețul de pornire la licitație al activului imobiliar este: 1. Teren intravilan arător 3 parcele, suprafață totală 13,195 mp (934 mp , 4.255 mp, 8.006 mp) situate in Iratoş, FN, în incinta fostului AGROMEC Iratoş, Jud.Arad – 87.825 lei, reprezentând 75% din valoarea de evaluare *TVA facturabil conform codului fiscal în vigoare. Activul imobiliar este în proprietatea debitorului. Activul imobiliar se află în garanția creditorului BRD GSG S.A. , însă se vinde liber de orice sarcini, conform art. 53 din Legea nr. 85/2006. Licitația va avea loc la sediul lichidatorului judiciar. Licitația publică se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, Codului de Procedură civilă de la 1865 și cele ale regulamentului de vânzare. Toţi cei care pretind vreun drept asupra ansamblului imobiliar sunt invitați să-l anunţe pe lichidatorul judiciar EUROSMART IPURL înainte de data stabilită pentru vânzare/licitație. Toţi cei care vor să cumpere activul sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare. Ofertanţii sunt obligaţi să depună, până la termenul de vânzare, o cauţiune reprezentând 10% din preţul la care a fost evaluat activul. Persoanele care vor să cumpere activele imobiliare, obiecte ale acestei licitații să se prezinte în data de 9.1.2018, ora 13.00, când va avea loc vânzarea, la sediul lichidatorului judiciar situat în Arad, str Avram Iancu nr 12 ap 11 , jud Arad, și până la acest termen să prezinte și cauțiunea. Persoanele care vor să cumpere activul imobiliar la licitație sunt obligate să depună în contul colector al debitorului RO55BREL0002001681230100, deschis la LIBRA BANK (cont LEI) sau cu instrumente de plată până la termenul stabilit pentru vânzare, o garanție de participare (cauțiune) de 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Debitorul nu poate licita nici personal și nici prin alte persoane interpuse. Prețul de pornire al licitației activului imobiliar va începe de la 100% din valoare de evaluare. Plățile se fac la cursul BNR din ziua plății. Ne aflăm la al 2-lea termen de licitație. Prezenta s-a afișat la lichidatorului judiciar, Primăria Iratoș (jud. Arad), la locația activului. Prezenta s-a publicat în ziar național şi în mediul online. Prezenta publicație de licitație a fost afișată/publicată, azi, 29.11.2018. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0744 530649 sau pe www.eurosmart.ro.
Reclamație
vand teren agricol lipit de intravilan loc Iratosu, front la DJ sosea asfaltată 100m, utilități : curent , apa. terrn ideal pt parcelat, sere sau hale Pret negociabil
Iratosu, Arad / Nord
23.000 €
Mai multhomezz.ro
Iratosu, Arad / Nord
vand teren agricol lipit de intravilan loc Iratosu, front la DJ sosea asfaltată 100m, utilități : curent , apa. terrn ideal pt parcelat, sere sau hale Pret negociabil
Reclamație
Potrivit prevederilor art. 500 din Codul de proc. civ. aducem la cunoștință generală că EUROSMART IPURL, cu sediul în Arad, Piața Avram Iancu nr 12 ap 11, jud Arad , prin asociat coordonator Oana Mihaela Cazan, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Business B.V. Import Export S.R.L. conform sentinţei comerciale nr. 214 din data de 31.01.2011 pronunţată de Tribunalul Arad Secţia Civilă în dosarul nr. 6149/108/2009* în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea Nr. 85/2006, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea Nr. 85/ 2006, organizează vânzarea prin licitație publică în data de 9.1.2019, ora 13.00, a bunurilor aflate în patrimoniul debitorului: Teren arabil în intravilan situat în Iratoş,FN, în incinta fostului AGROMEC IRATOŞ, la cca 1 km de DJ Arad-Iratoş * Parcela 1 înscrisă în CF 300003, CF vechi 1930/Iratoş, Nr.top.171/2/436-438; 171/2/451; 171/2/453/1; 171/2/454; 171/2/455-456/1; 171/2/457-458/27 = 934 mp – intravilan cu groapa de siloz *Parcela 2 înscrisă în CF 300004, CF vechi 1930/Iratoş, Nr.top.171/2/436-438; 171/2/451; 171/2/453/1; 171/2/454; 171/2/455-456/1; 171/2/457-458/32 = 8.006 mp - arabil în intravilan * Parcela 3 înscrisă în CF 300005 şi 171/2/436-438; 171/2/451; 171/2/453/1; 171/2/454; 171/2/455-456/1; 171/2/457-458/34 = 4.255 mp – arator cu magazie erbicide-pesticide în intravilan Prezenta valorificare se efectuează conform Legii nr. 85/2006, și a art. 500-523 din Codul de Proc. Civ. De la 1865. Vânzarea prin licitație se efectuează în baza Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr 1902/11.10.2018. Activul imobiliar este în proprietatea debitorului. Activul imobiliar se află în garanția creditorului BRD GSG S.A. , însă se vinde liber de orice sarcini, conform art. 53 din Legea nr. 85/2006. Licitația va avea loc la sediul lichidatorului judiciar. Licitația publică se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, Codului de Procedură civilă de la 1865 și cele ale regulamentului de vânzare. Toate detalile se pot obtine la sediul lichidatorului din Arad, Piața Avram Iancu nr 12 ap 11, jud Arad, email *** sau la nr de telefon 0744.530649.
Arad,Iratosu
18.845 €
Mai multromimo.ro
Arad,Iratosu
Potrivit prevederilor art. 500 din Codul de proc. civ. aducem la cunoștință generală că EUROSMART IPURL, cu sediul în Arad, Piața Avram Iancu nr 12 ap 11, jud Arad , prin asociat coordonator Oana Mihaela Cazan, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Business B.V. Import Export S.R.L. conform sentinţei comerciale nr. 214 din data de 31.01.2011 pronunţată de Tribunalul Arad Secţia Civilă în dosarul nr. 6149/108/2009* în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea Nr. 85/2006, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea Nr. 85/ 2006, organizează vânzarea prin licitație publică în data de 9.1.2019, ora 13.00, a bunurilor aflate în patrimoniul debitorului: Teren arabil în intravilan situat în Iratoş,FN, în incinta fostului AGROMEC IRATOŞ, la cca 1 km de DJ Arad-Iratoş * Parcela 1 înscrisă în CF 300003, CF vechi 1930/Iratoş, Nr.top.171/2/436-438; 171/2/451; 171/2/453/1; 171/2/454; 171/2/455-456/1; 171/2/457-458/27 = 934 mp – intravilan cu groapa de siloz *Parcela 2 înscrisă în CF 300004, CF vechi 1930/Iratoş, Nr.top.171/2/436-438; 171/2/451; 171/2/453/1; 171/2/454; 171/2/455-456/1; 171/2/457-458/32 = 8.006 mp - arabil în intravilan * Parcela 3 înscrisă în CF 300005 şi 171/2/436-438; 171/2/451; 171/2/453/1; 171/2/454; 171/2/455-456/1; 171/2/457-458/34 = 4.255 mp – arator cu magazie erbicide-pesticide în intravilan Prezenta valorificare se efectuează conform Legii nr. 85/2006, și a art. 500-523 din Codul de Proc. Civ. De la 1865. Vânzarea prin licitație se efectuează în baza Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr 1902/11.10.2018. Activul imobiliar este în proprietatea debitorului. Activul imobiliar se află în garanția creditorului BRD GSG S.A. , însă se vinde liber de orice sarcini, conform art. 53 din Legea nr. 85/2006. Licitația va avea loc la sediul lichidatorului judiciar. Licitația publică se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, Codului de Procedură civilă de la 1865 și cele ale regulamentului de vânzare. Toate detalile se pot obtine la sediul lichidatorului din Arad, Piața Avram Iancu nr 12 ap 11, jud Arad, email *** sau la nr de telefon 0744.530649.
Reclamație
Teren intravilan construibil de vanzare in Iratosu, suprafata de 1400 mp.Pretul este negociabil . , suprafata totala: 1440, Front stradal: 25
Arad,Iratosu
6.500 €
Mai multromimo.ro
Arad,Iratosu
Teren intravilan construibil de vanzare in Iratosu, suprafata de 1400 mp.Pretul este negociabil . , suprafata totala: 1440, Front stradal: 25
Reclamație
Vand loc de casa in localitatea Iratosu. Unic si direct proprietar. Suprafata parcelei este de 1000mp cu acces direct la strada principala , asfaltata. Toate utilitatile sunt la strada. Zona este foarte buna cu trafic redus. , suprafata totala: 1000, Front stradal: 24 Acces: Amenajare strazi: Asfaltate, Iluminat stradal Utilitati: Utilitati Generale: Apa, Canalizare, Curent Alte caracteristici: Alte caracteristici: Oportunitati de investitie, La sosea, Teren imprejmuit, suprafata totala: 1000, Front stradal: 24Alte caracteristici: Nr. Fronturi: 2Alte detalii pret: Are acces atat din Dj cat si de pe laterala. Acces: Amenajare strazi: Asfaltate Utilitati: Utilitati Generale: Apa, Curent, Curent trifazic
Arad,Iratosu
7.000 €
Mai multromimo.ro
Arad,Iratosu
Vand loc de casa in localitatea Iratosu. Unic si direct proprietar. Suprafata parcelei este de 1000mp cu acces direct la strada principala , asfaltata. Toate utilitatile sunt la strada. Zona este foarte buna cu trafic redus. , suprafata totala: 1000, Front stradal: 24 Acces: Amenajare strazi: Asfaltate, Iluminat stradal Utilitati: Utilitati Generale: Apa, Canalizare, Curent Alte caracteristici: Alte caracteristici: Oportunitati de investitie, La sosea, Teren imprejmuit, suprafata totala: 1000, Front stradal: 24Alte caracteristici: Nr. Fronturi: 2Alte detalii pret: Are acces atat din Dj cat si de pe laterala. Acces: Amenajare strazi: Asfaltate Utilitati: Utilitati Generale: Apa, Curent, Curent trifazic
Reclamație
vand teren agricol lipit de intravilan loc Iratosu, front la DJ sosea asfaltată 100m, utilități : curent , apa. terrn ideal pt parcelat, sere sau hale
Arad,Iratosu
23.000 €
Mai multromimo.ro
Arad,Iratosu
vand teren agricol lipit de intravilan loc Iratosu, front la DJ sosea asfaltată 100m, utilități : curent , apa. terrn ideal pt parcelat, sere sau hale
Reclamație
Potrivit prevederilor art. 500 din Codul de proc. civ. aducem la cunoștință generală că EUROSMART IPURL, cu sediul în Arad, Piața Avram Iancu nr 12 ap 11, jud Arad , prin asociat coordonator Oana Mihaela Cazan, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Business B.V. Import Export S.R.L. conform sentinţei comerciale nr. 214 din data de 31.01.2011 pronunţată de Tribunalul Arad Secţia Civilă în dosarul nr. 6149/108/2009* în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea Nr. 85/2006, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea Nr. 85/ 2006, organizează vânzarea prin licitație publică în data de 9.1.2019, ora 13.00, a bunurilor aflate în patrimoniul debitorului. Terenul aferent amplasamentului are o suprafata de 6.142 mp. Dreptul de proprietatea este inscris in CF cu nr. 300756/Iratos, nr. cadastral 616. Drept de proprietate deplina. Are o forma regulata, dreptunghiulara, topografie plana, contur regulat. Are frontala directa pe drumul de acces. Natura terenului de fundare normala. Terenul este imprejmuit gard cu stalpi metalici si plasa de sarma In incinta proprietatii exista platforme betonate, alei betonate si pamant. Hala: An constructie 1970, renovat in 2008 S. construita 676 mp S. utila 599 mp Constructie cu destinatie depozitare, cu regim de inaltime parter.Are fundatie din beton, structura de rezistenta metalica, inchidere perimetrala zidarie din caramida, Planseu lemn, partial plact cu lambriu, acopris tip sarpanta din lemn, invelitoare tigla.Finisajul interior a fost partial renovat, tencuieli obisnuite in spatiile administrative, grupuri sanitare, zugriveli lavabile, placaj faianta in vestiar si in grupul sanitar. Pardoseala este ciment sclivisit in hala, gresie moderna in spatii administrative si grupuri sociale. Prezenta valorificare se efectuează conform Legii nr. 85/2006, și a art. 500-523 din Codul de Proc. Civ. De la 1865. Vânzarea prin licitație se efectuează în baza Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr 1902/11.10.2018. Activul imobiliar este în proprietatea debitorului. Activul imobiliar se află în garanția creditorului BRD GSG S.A. , însă se vinde liber de orice sarcini, conform art. 53 din Legea nr. 85/2006. Licitația va avea loc la sediul lichidatorului judiciar. Licitația publică se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, Codului de Procedură civilă de la 1865 și cele ale regulamentului de vânzare. Toate detalile se pot obtine la sediul lichidatorului din Arad, Piața Avram Iancu nr 12 ap 11, jud Arad, email *** sau la nr de telefon 0744.530649.
Arad,Iratosu
39.363 €
Mai multromimo.ro
Arad,Iratosu
Potrivit prevederilor art. 500 din Codul de proc. civ. aducem la cunoștință generală că EUROSMART IPURL, cu sediul în Arad, Piața Avram Iancu nr 12 ap 11, jud Arad , prin asociat coordonator Oana Mihaela Cazan, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Business B.V. Import Export S.R.L. conform sentinţei comerciale nr. 214 din data de 31.01.2011 pronunţată de Tribunalul Arad Secţia Civilă în dosarul nr. 6149/108/2009* în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea Nr. 85/2006, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea Nr. 85/ 2006, organizează vânzarea prin licitație publică în data de 9.1.2019, ora 13.00, a bunurilor aflate în patrimoniul debitorului. Terenul aferent amplasamentului are o suprafata de 6.142 mp. Dreptul de proprietatea este inscris in CF cu nr. 300756/Iratos, nr. cadastral 616. Drept de proprietate deplina. Are o forma regulata, dreptunghiulara, topografie plana, contur regulat. Are frontala directa pe drumul de acces. Natura terenului de fundare normala. Terenul este imprejmuit gard cu stalpi metalici si plasa de sarma In incinta proprietatii exista platforme betonate, alei betonate si pamant. Hala: An constructie 1970, renovat in 2008 S. construita 676 mp S. utila 599 mp Constructie cu destinatie depozitare, cu regim de inaltime parter.Are fundatie din beton, structura de rezistenta metalica, inchidere perimetrala zidarie din caramida, Planseu lemn, partial plact cu lambriu, acopris tip sarpanta din lemn, invelitoare tigla.Finisajul interior a fost partial renovat, tencuieli obisnuite in spatiile administrative, grupuri sanitare, zugriveli lavabile, placaj faianta in vestiar si in grupul sanitar. Pardoseala este ciment sclivisit in hala, gresie moderna in spatii administrative si grupuri sociale. Prezenta valorificare se efectuează conform Legii nr. 85/2006, și a art. 500-523 din Codul de Proc. Civ. De la 1865. Vânzarea prin licitație se efectuează în baza Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr 1902/11.10.2018. Activul imobiliar este în proprietatea debitorului. Activul imobiliar se află în garanția creditorului BRD GSG S.A. , însă se vinde liber de orice sarcini, conform art. 53 din Legea nr. 85/2006. Licitația va avea loc la sediul lichidatorului judiciar. Licitația publică se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, Codului de Procedură civilă de la 1865 și cele ale regulamentului de vânzare. Toate detalile se pot obtine la sediul lichidatorului din Arad, Piața Avram Iancu nr 12 ap 11, jud Arad, email *** sau la nr de telefon 0744.530649.
Reclamație
Vind loc de casa intravilan 1400 mp cu actele la zi cu posibilitate de bransare la apa curet si canalizare in fata porti localitatea MOCREA NR 25 detali suplimentare la telefon.0741092844 sau0747753539, suprafata totala: 1400, Front stradal: 18
Arad,Iratosu
5 €
Mai multromimo.ro
Arad,Iratosu
Vind loc de casa intravilan 1400 mp cu actele la zi cu posibilitate de bransare la apa curet si canalizare in fata porti localitatea MOCREA NR 25 detali suplimentare la telefon.0741092844 sau0747753539, suprafata totala: 1400, Front stradal: 18
Reclamație
vind loc de casa 1500 metri patrati cu 22 metri front stradal la 6 euro metru patrat cu posibilitate de a costrui pe terenu respectiv aveti aces la apa curent si canalizare detali la tel .0745144113 , suprafata totala: 1500, Front stradal: 22 metri liniar
Arad,Iratosu
6 €
Mai multromimo.ro
Arad,Iratosu
vind loc de casa 1500 metri patrati cu 22 metri front stradal la 6 euro metru patrat cu posibilitate de a costrui pe terenu respectiv aveti aces la apa curent si canalizare detali la tel .0745144113 , suprafata totala: 1500, Front stradal: 22 metri liniar
Reclamație
Preț negociabil Teren intravilan construibil de vanzare in Iratosu, suprafata de 1400 mp.Pretul este negociabil
Iratosu, Arad / Vest
6.500 €
Mai multhomezz.ro
Iratosu, Arad / Vest
Preț negociabil Teren intravilan construibil de vanzare in Iratosu, suprafata de 1400 mp.Pretul este negociabil
Reclamație
vand teren agricol lipit de intravilan loc Iratosu, front la DJ sosea asfaltată 100m, utilități : curent , apa. terrn ideal pt parcelat, sere sau hale
Arad,Iratosu
23.000 €
Mai multpubli24.ro
Arad,Iratosu
vand teren agricol lipit de intravilan loc Iratosu, front la DJ sosea asfaltată 100m, utilități : curent , apa. terrn ideal pt parcelat, sere sau hale
Reclamație
Vand loc de casa in localitatea Iratosu. Unic si direct proprietar. Suprafata parcelei este de 1000mp cu acces direct la strada principala , asfaltata. Toate utilitatile sunt la strada. Zona este foarte buna cu trafic redus. , suprafata totala: 1000, Front stradal: 24 Acces: Amenajare strazi: Asfaltate, Iluminat stradal Utilitati: Utilitati Generale: Apa, Canalizare, Curent Alte caracteristici: Alte caracteristici: Oportunitati de investitie, La sosea, Teren imprejmuit, suprafata totala: 1000, Front stradal: 24Alte caracteristici: Nr. Fronturi: 2Alte detalii pret: Are acces atat din Dj cat si de pe laterala. Acces: Amenajare strazi: Asfaltate Utilitati: Utilitati Generale: Apa, Curent, Curent trifazic
Arad,Iratosu
7.000 €
Mai multpubli24.ro
Arad,Iratosu
Vand loc de casa in localitatea Iratosu. Unic si direct proprietar. Suprafata parcelei este de 1000mp cu acces direct la strada principala , asfaltata. Toate utilitatile sunt la strada. Zona este foarte buna cu trafic redus. , suprafata totala: 1000, Front stradal: 24 Acces: Amenajare strazi: Asfaltate, Iluminat stradal Utilitati: Utilitati Generale: Apa, Canalizare, Curent Alte caracteristici: Alte caracteristici: Oportunitati de investitie, La sosea, Teren imprejmuit, suprafata totala: 1000, Front stradal: 24Alte caracteristici: Nr. Fronturi: 2Alte detalii pret: Are acces atat din Dj cat si de pe laterala. Acces: Amenajare strazi: Asfaltate Utilitati: Utilitati Generale: Apa, Curent, Curent trifazic
Noi la Flatfy folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți calitatea experienței dvs. de navigare. Dacă folosiți serviciile noastre, sunteți de acord cu folosirea modulelor cookie.Aflați mai multe