Reclamație
Vanzare apartament 3 camere in zona Titan metrou 1 Decembrie, Circa 13, spatios, et.3/4, bl.reabilitat, semidecomandat, amenajat, AC, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, balcon inchis termopan, acte la zi
Bucuresti,Sector 3
3 camere
74.500 €
3 camere
Mai multromimo.ro
Bucuresti,Sector 3
Vanzare apartament 3 camere in zona Titan metrou 1 Decembrie, Circa 13, spatios, et.3/4, bl.reabilitat, semidecomandat, amenajat, AC, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, balcon inchis termopan, acte la zi
Reclamație
Titan, metrou 1 Decembrie, garsoniera confort 2 semidecomandat, etaj 6/10, imbunatatiri, renovat, mobilat, utilat, suprafata 20 mp, bloc 1974, reabilitat termic, civilizat
Bucuresti,Sector 3
1 cameră
30.000 €
1 cameră
Mai multpubli24.ro
Bucuresti,Sector 3
Titan, metrou 1 Decembrie, garsoniera confort 2 semidecomandat, etaj 6/10, imbunatatiri, renovat, mobilat, utilat, suprafata 20 mp, bloc 1974, reabilitat termic, civilizat
Reclamație
Garsoniera spatioasa, 46 de mp, semidecomandata, etaj 4/4 +mansarda neamenajata (spatiu locuibil aditional de 20 mp). Este amplasata pe Soseaua Giurgiului, comuna 1 Decembrie, in complexul rezidential Villagio, zona linistita, de case. In apropiere exista statie de ratb 471 si maxi-taxi. Pret negociabil.
Ilfov,1 Decembrie
1 cameră
23.500 €
1 cameră
Mai multpubli24.ro
Ilfov,1 Decembrie
Garsoniera spatioasa, 46 de mp, semidecomandata, etaj 4/4 +mansarda neamenajata (spatiu locuibil aditional de 20 mp). Este amplasata pe Soseaua Giurgiului, comuna 1 Decembrie, in complexul rezidential Villagio, zona linistita, de case. In apropiere exista statie de ratb 471 si maxi-taxi. Pret negociabil.
Reclamație
Vanzare apartament 3 camere in zona Titan metrou 1 Decembrie, Circa 13, spatios, et.3/4, bl.reabilitat, semidecomandat, amenajat, AC, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, balcon inchis termopan, acte la zi
Bucuresti,Sector 3
3 camere
74.500 €
3 camere
Mai multpubli24.ro
Bucuresti,Sector 3
Vanzare apartament 3 camere in zona Titan metrou 1 Decembrie, Circa 13, spatios, et.3/4, bl.reabilitat, semidecomandat, amenajat, AC, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, balcon inchis termopan, acte la zi
Reclamație
Apartament 3 camere, semidecomandat, 72000 Euro etaj 4 (bloc de 8 etaje) an constructie 1985 2 grupuri sanitare Fara imbunatatiri Necesita renovare multiple mijloace de transport in imediata apropiere: 101, 253, 311, 330, 335, 14, 23, 40 la 15 min de mers pe jos de metrou Titan Auchan, Piata Minis acte la zi Anunturi publicate de: Express Imobiliare , Incalzire: Centrala bloc, Etaj: Etaj 4, Confort: 1, Compartimentare: Semidecomandat, numar etaj: 8, numar camere: 3, numar loc de parcare: 1, numar bai: 2, suprafata utila: 70, anul constructiei: 1985
Bucuresti,Sector 3
3 camere
72.000 €
3 camere
Mai multpubli24.ro
Bucuresti,Sector 3
Apartament 3 camere, semidecomandat, 72000 Euro etaj 4 (bloc de 8 etaje) an constructie 1985 2 grupuri sanitare Fara imbunatatiri Necesita renovare multiple mijloace de transport in imediata apropiere: 101, 253, 311, 330, 335, 14, 23, 40 la 15 min de mers pe jos de metrou Titan Auchan, Piata Minis acte la zi Anunturi publicate de: Express Imobiliare , Incalzire: Centrala bloc, Etaj: Etaj 4, Confort: 1, Compartimentare: Semidecomandat, numar etaj: 8, numar camere: 3, numar loc de parcare: 1, numar bai: 2, suprafata utila: 70, anul constructiei: 1985
Reclamație
Vanzare apartament 2 camere, bloc anvelopat, etajul 4/, semidecomandat, spatioas, mobilat/utilat complet, dressing mare, finisaje superioare: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal. Apropiere metrou 1 Decembrie 1918, Ozana, Theodor Pallady, parc, scoala, gradinita, piata, centre comerciale, statii RATB
Bucuresti,Sector 3
2 camere
66.000 €
2 camere
Mai multromimo.ro
Bucuresti,Sector 3
Vanzare apartament 2 camere, bloc anvelopat, etajul 4/, semidecomandat, spatioas, mobilat/utilat complet, dressing mare, finisaje superioare: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal. Apropiere metrou 1 Decembrie 1918, Ozana, Theodor Pallady, parc, scoala, gradinita, piata, centre comerciale, statii RATB
Reclamație
Vanzare apartament 2 camere Titan Auchan metrou 1 Decembrie, et.4/9, loc parcare, bl 1985, 55mp, semidecomandat, amenajat, AC, gresie, faianta, parchet,termopan, usa metal, balcon inchis. ACTE LA ZI!, Incalzire: Centrala bloc, Etaj: Etaj 4, Confort: 1, Compartimentare: Semidecomandat, numar etaj: 9, numar camere: 2, numar loc de parcare: 1, numar bai: 1, suprafata utila: 55, anul constructiei: 1985
Bucuresti,Sector 3
2 camere
65.500 €
2 camere
Mai multromimo.ro
Bucuresti,Sector 3
Vanzare apartament 2 camere Titan Auchan metrou 1 Decembrie, et.4/9, loc parcare, bl 1985, 55mp, semidecomandat, amenajat, AC, gresie, faianta, parchet,termopan, usa metal, balcon inchis. ACTE LA ZI!, Incalzire: Centrala bloc, Etaj: Etaj 4, Confort: 1, Compartimentare: Semidecomandat, numar etaj: 9, numar camere: 2, numar loc de parcare: 1, numar bai: 1, suprafata utila: 55, anul constructiei: 1985
Reclamație
Vanzare garsoniea Titan, bloc reabilitat,1980,et.8/10, semidecomandata, spatioasa, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal. Apropiere, Theodor Pallady, Bd-ul 1 Decembrie 1918, Nicolae Grigorescu, Salajan, parc, scoala, gradinita, piata, statii RATB, centre comerciale, acte la zi!
Bucuresti,Sector 3
1 cameră
39.000 €
1 cameră
Mai multromimo.ro
Bucuresti,Sector 3
Vanzare garsoniea Titan, bloc reabilitat,1980,et.8/10, semidecomandata, spatioasa, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal. Apropiere, Theodor Pallady, Bd-ul 1 Decembrie 1918, Nicolae Grigorescu, Salajan, parc, scoala, gradinita, piata, statii RATB, centre comerciale, acte la zi!
Reclamație
Apartament 3 camere 1 Decembrie 1918, an constructie 1977, etaj 2/ 8, suprafata utila 72 mp, confort 1, semidecomandat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, instalatii electrice schimbate, mobilat modern, pret 73500 euro ID 2306
Bucuresti,Sector 3
3 camere
73.499 €
3 camere
Mai multpubli24.ro
Bucuresti,Sector 3
Apartament 3 camere 1 Decembrie 1918, an constructie 1977, etaj 2/ 8, suprafata utila 72 mp, confort 1, semidecomandat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, instalatii electrice schimbate, mobilat modern, pret 73500 euro ID 2306
Reclamație
Vanzare garsoniea Titan, bloc reabilitat,1980,et.8/10, semidecomandata, spatioasa, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal. Apropiere, Theodor Pallady, Bd-ul 1 Decembrie 1918, Nicolae Grigorescu, Salajan, parc, scoala, gradinita, piata, statii RATB, centre comerciale, acte la zi!
Bucuresti,Sector 3
1 cameră
39.000 €
1 cameră
Mai multpubli24.ro
Bucuresti,Sector 3
Vanzare garsoniea Titan, bloc reabilitat,1980,et.8/10, semidecomandata, spatioasa, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal. Apropiere, Theodor Pallady, Bd-ul 1 Decembrie 1918, Nicolae Grigorescu, Salajan, parc, scoala, gradinita, piata, statii RATB, centre comerciale, acte la zi!
Reclamație
Apartament 3 camere 1 Decembrie 1918, an constructie 1983, etaj 2/ 8, suprafata utila 71 mp, confort 1, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, recent renovat, bloc reabilitat, 2 grupuri sanitare, centrala termica, complet mobilat si utilat, pret 79500 euro. ID ANUNT AP1278, suprafata utila: 71
Bucuresti,Sector 3
79.500 €
Mai multromimo.ro
Bucuresti,Sector 3
Apartament 3 camere 1 Decembrie 1918, an constructie 1983, etaj 2/ 8, suprafata utila 71 mp, confort 1, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, recent renovat, bloc reabilitat, 2 grupuri sanitare, centrala termica, complet mobilat si utilat, pret 79500 euro. ID ANUNT AP1278, suprafata utila: 71
Reclamație
Zona linistita, multiple facilitati, scara curata, spatios, luminos, 2 grupuri sanitare, 3 debarale, mobilat partial, bucatarie mobilata si utilata, vedere mixta, g, f, p, t, um, ac, acte complete, accept credit. Anunturi publicate de: Express Imobiliare , Incalzire: Centrala bloc, Etaj: Etaj 2, Confort: 1, Compartimentare: Semidecomandat, numar etaj: 8, numar camere: 4, numar loc de parcare: 1, numar bai: 2, suprafata utila: 85, anul constructiei: 1985
Bucuresti,Sector 3
4 camere
76.000 €
4 camere
Mai multromimo.ro
Bucuresti,Sector 3
Zona linistita, multiple facilitati, scara curata, spatios, luminos, 2 grupuri sanitare, 3 debarale, mobilat partial, bucatarie mobilata si utilata, vedere mixta, g, f, p, t, um, ac, acte complete, accept credit. Anunturi publicate de: Express Imobiliare , Incalzire: Centrala bloc, Etaj: Etaj 2, Confort: 1, Compartimentare: Semidecomandat, numar etaj: 8, numar camere: 4, numar loc de parcare: 1, numar bai: 2, suprafata utila: 85, anul constructiei: 1985
Reclamație
Apartament 2 camere 1 Decembrie 1918, an constructie 1985, etaj 6/ 8, suprafata utila 51 mp, confort 1, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat recent, bloc reabilitat, balcon, are conditionat, usa maetalica, loc de parcare, pret 60000 euro. ID ANUNT AP1604
Bucuresti,Sector 3
60.000 €
Mai multromimo.ro
Bucuresti,Sector 3
Apartament 2 camere 1 Decembrie 1918, an constructie 1985, etaj 6/ 8, suprafata utila 51 mp, confort 1, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat recent, bloc reabilitat, balcon, are conditionat, usa maetalica, loc de parcare, pret 60000 euro. ID ANUNT AP1604
Reclamație
Amplasat la doar 7 minute de statia de metrou 1 Decembrie , Pallady Avenue reprezinta alegerea perfecta pentru cei care isi doresc o locuinta care sa ofere echilibrul perfect intre confort, liniste si un acces rapid catre centrul orasului. Avand o arhitectura moderna, imobilul este contruit utilizand cele mai noi materiale de constructii si finisaje ce include de apartamente, decomandate, luminoase, cu balcoane generoase.Pallady Avenue are o foarte buna pozitionare pe harta Bucurestiului: la doar 7 minute de metrou 1 Decembrie , cu acces rapid catre centrul orasului (cca 2,5 km fata de Piata Muncii)., Incalzire: Centrala proprie, Etaj: Demisol, Confort: 1, Compartimentare: Semidecomandat, numar etaj: 6, numar camere: 3, numar bai: 1, suprafata utila: 56, anul constructiei: 2017Alte caracteristici: Structura rezistenta: caramidaNr. Bucatarii: 1 Acces: Amenajare strazi: Asfaltate, Iluminat stradal, Betonate, Mijloace de transport in comun Utilitati: Utilitati Generale: Curent, Apa, Canalizare, GazSistem Incalzire: Calorifere, Centrala proprie Finisaje: Stare interior: BunaFerestre cu geam termopan: PVCUsa intrare: Metal Izolatii termice: ExteriorPodele: Gresie, ParchetUsi interior: LemnPereti: Faianta, Vopsea lavabila Dotari: Contorizare: Apometre, Contor caldura, Contor gaz
Bucuresti,Sector 3
3 camere
56.760 €
3 camere
Mai multpubli24.ro
Bucuresti,Sector 3
Amplasat la doar 7 minute de statia de metrou 1 Decembrie , Pallady Avenue reprezinta alegerea perfecta pentru cei care isi doresc o locuinta care sa ofere echilibrul perfect intre confort, liniste si un acces rapid catre centrul orasului. Avand o arhitectura moderna, imobilul este contruit utilizand cele mai noi materiale de constructii si finisaje ce include de apartamente, decomandate, luminoase, cu balcoane generoase.Pallady Avenue are o foarte buna pozitionare pe harta Bucurestiului: la doar 7 minute de metrou 1 Decembrie , cu acces rapid catre centrul orasului (cca 2,5 km fata de Piata Muncii)., Incalzire: Centrala proprie, Etaj: Demisol, Confort: 1, Compartimentare: Semidecomandat, numar etaj: 6, numar camere: 3, numar bai: 1, suprafata utila: 56, anul constructiei: 2017Alte caracteristici: Structura rezistenta: caramidaNr. Bucatarii: 1 Acces: Amenajare strazi: Asfaltate, Iluminat stradal, Betonate, Mijloace de transport in comun Utilitati: Utilitati Generale: Curent, Apa, Canalizare, GazSistem Incalzire: Calorifere, Centrala proprie Finisaje: Stare interior: BunaFerestre cu geam termopan: PVCUsa intrare: Metal Izolatii termice: ExteriorPodele: Gresie, ParchetUsi interior: LemnPereti: Faianta, Vopsea lavabila Dotari: Contorizare: Apometre, Contor caldura, Contor gaz
Reclamație
De vanzare, apartament 2 camere in Deva, zona Ultracentrala, Aleea Patriei, semidecomandat, 42 mp, parter, bloc de 4 nivele, mobilat si utilat, debara, baie cu geam, balcon spart si marita camera, termopane, centrala termica, gresie, faianta, parchet, usa metalica la intrare, usi de interior schimbate, lavabil, interfon. MERITA VAZUTA! (Cod anunt 1960) Comision agentie imobiliara 0% pentru cumparator! Pentru mai multe detalii, dar si pentru alte oferte nu ezitati sa ma contactati la Sediu: Deva, Bld. M. Kogalniceanu, bl. 14 et. 1, cam. 18, Jud. Hunedoara. (mai jos de magazin Ulpita) ORAR: Luni-Vineri intre orele: 9ʾ°°-19ʾ°° Pauza de masa: 12ʾ°°- 13ʾ°° Sambata - Duminica: INCHIS Agent Imobiliar Dragomir - Rusu ALINA tel. 0744198667
Hunedoara,Deva
2 camere
37.000 €
2 camere
Mai multromimo.ro
Hunedoara,Deva
De vanzare, apartament 2 camere in Deva, zona Ultracentrala, Aleea Patriei, semidecomandat, 42 mp, parter, bloc de 4 nivele, mobilat si utilat, debara, baie cu geam, balcon spart si marita camera, termopane, centrala termica, gresie, faianta, parchet, usa metalica la intrare, usi de interior schimbate, lavabil, interfon. MERITA VAZUTA! (Cod anunt 1960) Comision agentie imobiliara 0% pentru cumparator! Pentru mai multe detalii, dar si pentru alte oferte nu ezitati sa ma contactati la Sediu: Deva, Bld. M. Kogalniceanu, bl. 14 et. 1, cam. 18, Jud. Hunedoara. (mai jos de magazin Ulpita) ORAR: Luni-Vineri intre orele: 9ʾ°°-19ʾ°° Pauza de masa: 12ʾ°°- 13ʾ°° Sambata - Duminica: INCHIS Agent Imobiliar Dragomir - Rusu ALINA tel. 0744198667
Reclamație
Amplasat la doar 7 minute de statia de metrou 1 Decembrie , Pallady Avenue reprezinta alegerea perfecta pentru cei care isi doresc o locuinta care sa ofere echilibrul perfect intre confort, liniste si un acces rapid catre centrul orasului. Avand o arhitectura moderna, imobilul este contruit utilizand cele mai noi materiale de constructii si finisaje ce include de apartamente, decomandate, luminoase, cu balcoane generoase.Pallady Avenue are o foarte buna pozitionare pe harta Bucurestiului: la doar 7 minute de metrou 1 Decembrie , cu acces rapid catre centrul orasului (cca 2,5 km fata de Piata Muncii)., Incalzire: Centrala proprie, Etaj: Demisol, Confort: 1, Compartimentare: Semidecomandat, numar etaj: 6, numar camere: 3, numar bai: 1, suprafata utila: 56, anul constructiei: 2017Alte caracteristici: Structura rezistenta: caramidaNr. Bucatarii: 1 Acces: Amenajare strazi: Asfaltate, Iluminat stradal, Betonate, Mijloace de transport in comun Utilitati: Utilitati Generale: Curent, Apa, Canalizare, GazSistem Incalzire: Calorifere, Centrala proprie Finisaje: Stare interior: BunaFerestre cu geam termopan: PVCUsa intrare: Metal Izolatii termice: ExteriorPodele: Gresie, ParchetUsi interior: LemnPereti: Faianta, Vopsea lavabila Dotari: Contorizare: Apometre, Contor caldura, Contor gaz
Bucuresti,Sector 3
3 camere
56.760 €
3 camere
Mai multromimo.ro
Bucuresti,Sector 3
Amplasat la doar 7 minute de statia de metrou 1 Decembrie , Pallady Avenue reprezinta alegerea perfecta pentru cei care isi doresc o locuinta care sa ofere echilibrul perfect intre confort, liniste si un acces rapid catre centrul orasului. Avand o arhitectura moderna, imobilul este contruit utilizand cele mai noi materiale de constructii si finisaje ce include de apartamente, decomandate, luminoase, cu balcoane generoase.Pallady Avenue are o foarte buna pozitionare pe harta Bucurestiului: la doar 7 minute de metrou 1 Decembrie , cu acces rapid catre centrul orasului (cca 2,5 km fata de Piata Muncii)., Incalzire: Centrala proprie, Etaj: Demisol, Confort: 1, Compartimentare: Semidecomandat, numar etaj: 6, numar camere: 3, numar bai: 1, suprafata utila: 56, anul constructiei: 2017Alte caracteristici: Structura rezistenta: caramidaNr. Bucatarii: 1 Acces: Amenajare strazi: Asfaltate, Iluminat stradal, Betonate, Mijloace de transport in comun Utilitati: Utilitati Generale: Curent, Apa, Canalizare, GazSistem Incalzire: Calorifere, Centrala proprie Finisaje: Stare interior: BunaFerestre cu geam termopan: PVCUsa intrare: Metal Izolatii termice: ExteriorPodele: Gresie, ParchetUsi interior: LemnPereti: Faianta, Vopsea lavabila Dotari: Contorizare: Apometre, Contor caldura, Contor gaz
Reclamație
Apartament 2 camere 1 Decembrie 1918, an constructie 1985, etaj 6/ 8, suprafata utila 51 mp, confort 1, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat recent, bloc reabilitat, balcon, are conditionat, usa maetalica, loc de parcare, pret 60000 euro. ID ANUNT AP1604
Bucuresti,Sector 3
60.000 €
Mai multpubli24.ro
Bucuresti,Sector 3
Apartament 2 camere 1 Decembrie 1918, an constructie 1985, etaj 6/ 8, suprafata utila 51 mp, confort 1, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat recent, bloc reabilitat, balcon, are conditionat, usa maetalica, loc de parcare, pret 60000 euro. ID ANUNT AP1604
Reclamație
• Apartament spatios 3 camere semidecomandate, 61mp + 13.00 mp balcon, Parter + 4 etaje, PVC - 5 camere low-e, videointerfon, centrala proprie, obiecte sanitare, finisaje de calitate la alegere, se vinde '' la cheie '', imobilul este bransat la toate utilitatile orasului , spatii verzi, loc parcare; In apropiere avem centre comerciale pana la o distanta de 5min pe jos: Mall Grand Arena, Carrefour, Lidl, Mega Image. SE ACCEPTA CREDIT PRIMA CASA cu AVANS 5% CREDIT IPOTECAR CU AVANS 15 % DISCOUNT LA PLATA CASH COMISION 0% DIRECT DEZVOLTATOR, numar etaj: 4, numar camere: 3, numar bai: 2, suprafata utila: 61mp+ 13mp balcon, anul constructiei: 2019;
Bucuresti, Bucuresti-Ilfov / 1 Decembrie 1918
3 camere
62 m²
57.650 €
3 camere62 m²
Mai multhomezz.ro
Bucuresti, Bucuresti-Ilfov / 1 Decembrie 1918
• Apartament spatios 3 camere semidecomandate, 61mp + 13.00 mp balcon, Parter + 4 etaje, PVC - 5 camere low-e, videointerfon, centrala proprie, obiecte sanitare, finisaje de calitate la alegere, se vinde '' la cheie '', imobilul este bransat la toate utilitatile orasului , spatii verzi, loc parcare; In apropiere avem centre comerciale pana la o distanta de 5min pe jos: Mall Grand Arena, Carrefour, Lidl, Mega Image. SE ACCEPTA CREDIT PRIMA CASA cu AVANS 5% CREDIT IPOTECAR CU AVANS 15 % DISCOUNT LA PLATA CASH COMISION 0% DIRECT DEZVOLTATOR, numar etaj: 4, numar camere: 3, numar bai: 2, suprafata utila: 61mp+ 13mp balcon, anul constructiei: 2019;
Reclamație
1 Decembrie, bulevard, Ciucea,apartament cu 2 camere semidecomandat, la etajul 9, imobil din 1978, reabilitat, fara imbunatatiri. Vecinatati: Jean Steriadi Fetesti, Theodor Pallady. OVA 124787
Sector 3, Bucuresti, 1 Decembrie
2 camere
55 m²
48.000 €
2 camere55 m²
Mai multanunt-imob.ro
Sector 3, Bucuresti, 1 Decembrie
1 Decembrie, bulevard, Ciucea,apartament cu 2 camere semidecomandat, la etajul 9, imobil din 1978, reabilitat, fara imbunatatiri. Vecinatati: Jean Steriadi Fetesti, Theodor Pallady. OVA 124787
Reclamație
BENEFICII PENTRU CLIENTII ACESTEI OFERTE: POSIBILITATE CUMPARARE PRIN CREDIT IPOTECAR in 3 saptamani si cash in 3 zile, noi facem toata documentatia!!! Compania ACTIVIMOB ROMANIA detine dreptul exclusiv de mediatizare a acestei proprietati, astfel intermedierea pentru vanzare-cumparare se va realiza doar prin si cu sprijinul acesteia, cumparatorul avand garantia ca tranzactia se va finaliza in siguranta si legal. Va multumim si va felicitam ca ati ales SIGURANTA TRANZACTIEI! 1. Beneficii oferite de zona: - proprietatea se afla in Resita, intr-un bloc amplasat in cartierul Lunca, in apropiere de Politie, pe Bulevard cu strazi asfaltate si iluminat stradal; - in imediata apropiere de statie mijloc de transport in comun, a zonei comerciale unde se afla sedii de banci, farmacii, etc - la 2-3 min. de liceu, scoala, gradinita si cresa. 2. Beneficii tehnice ale ofertei: Apartamentul are 2 camere confort 1, semidecomandat, 2 holuri, se afla parterul unui bloc de 4 etaje si are o suprafata utila de cca. 57 de MP. Detine centrala termica, gresie, faianta, parchet laminat, aplicate intr-un desing modern, o bucatarie mobilata si utilata iar baia este langa dormitor si este prevazuta cu geam. De asemenea are usa metalica la intrare, ferestre termopan, toate usile de interior schimbate, spatiu de depozitare tip dressing. Se vinde cu bucataria mobilata si utilata (aragaz, masina de spalat), fara sa influenteze pretul care este negociabil. Este curat, ingrijit, aerisit si nu prezinta urme de infiltratii sau miros neplacut. Daca si dumneavoastra aveti o proprietate in Resita sau in Judetul Caras-Severin si doriti sa o vindeti, va rugam sa sunati la numarul de telefon ( arata numar ) , Petre Culcea si vom crea un profil personalizat pentru vanzarea acesteia, vizibil pe cel mai accesat site de imobiliare din zona. Va multumim! 3. Situatia juridica: Aceastte proprietate detine informatii reale, fiind verificata si evaluata in prealabil de Compartimentul Suport Back-Office. Detine contract de vanzare-cumparare, cadastru, intabulare si este liber de sarcini. 4. Unde se poate petrece timpul liber: - la 5 min se afla o minibaza sportiva - la max 10 min.de Centru, unde se afla Parcul Central, supermarketuri, restaurante, pizzerii, cafenele, terase. RECOMANDARE: PENTRU A VIZUALIZA TOATE OFERTELE SI A PRIMI NOTIFICARI CU NOILE OFERTE, VA RUGAM SA SOLICITATI CERERE DE PRIETENIE PE FACEBOOK, Petre Culcea SAU PE GOOGLE, activImob.ro, LA RUBRICA ECHIPA DIN RESITA. MULTUMIM! ID ACTIV IMOB:202699 pret 28 900 € 490 €/m² Suprafata construita (m²) 59 m² Numarul de camere 2 Etaj Parter (din 4) Suprafata utila (m²): 57 Tip proprietate: apartament Numarul de bai: 1 Stare: renovat Anul constructiei: 1978 Compartimentare: semidecomandat
Caraș-Severin (judet), Strada 1 Decembrie 1918
2 camere
59 m²
28.900 €
2 camere59 m²
Mai multstoria.ro
Caraș-Severin (judet), Strada 1 Decembrie 1918
BENEFICII PENTRU CLIENTII ACESTEI OFERTE: POSIBILITATE CUMPARARE PRIN CREDIT IPOTECAR in 3 saptamani si cash in 3 zile, noi facem toata documentatia!!! Compania ACTIVIMOB ROMANIA detine dreptul exclusiv de mediatizare a acestei proprietati, astfel intermedierea pentru vanzare-cumparare se va realiza doar prin si cu sprijinul acesteia, cumparatorul avand garantia ca tranzactia se va finaliza in siguranta si legal. Va multumim si va felicitam ca ati ales SIGURANTA TRANZACTIEI! 1. Beneficii oferite de zona: - proprietatea se afla in Resita, intr-un bloc amplasat in cartierul Lunca, in apropiere de Politie, pe Bulevard cu strazi asfaltate si iluminat stradal; - in imediata apropiere de statie mijloc de transport in comun, a zonei comerciale unde se afla sedii de banci, farmacii, etc - la 2-3 min. de liceu, scoala, gradinita si cresa. 2. Beneficii tehnice ale ofertei: Apartamentul are 2 camere confort 1, semidecomandat, 2 holuri, se afla parterul unui bloc de 4 etaje si are o suprafata utila de cca. 57 de MP. Detine centrala termica, gresie, faianta, parchet laminat, aplicate intr-un desing modern, o bucatarie mobilata si utilata iar baia este langa dormitor si este prevazuta cu geam. De asemenea are usa metalica la intrare, ferestre termopan, toate usile de interior schimbate, spatiu de depozitare tip dressing. Se vinde cu bucataria mobilata si utilata (aragaz, masina de spalat), fara sa influenteze pretul care este negociabil. Este curat, ingrijit, aerisit si nu prezinta urme de infiltratii sau miros neplacut. Daca si dumneavoastra aveti o proprietate in Resita sau in Judetul Caras-Severin si doriti sa o vindeti, va rugam sa sunati la numarul de telefon ( arata numar ) , Petre Culcea si vom crea un profil personalizat pentru vanzarea acesteia, vizibil pe cel mai accesat site de imobiliare din zona. Va multumim! 3. Situatia juridica: Aceastte proprietate detine informatii reale, fiind verificata si evaluata in prealabil de Compartimentul Suport Back-Office. Detine contract de vanzare-cumparare, cadastru, intabulare si este liber de sarcini. 4. Unde se poate petrece timpul liber: - la 5 min se afla o minibaza sportiva - la max 10 min.de Centru, unde se afla Parcul Central, supermarketuri, restaurante, pizzerii, cafenele, terase. RECOMANDARE: PENTRU A VIZUALIZA TOATE OFERTELE SI A PRIMI NOTIFICARI CU NOILE OFERTE, VA RUGAM SA SOLICITATI CERERE DE PRIETENIE PE FACEBOOK, Petre Culcea SAU PE GOOGLE, activImob.ro, LA RUBRICA ECHIPA DIN RESITA. MULTUMIM! ID ACTIV IMOB:202699 pret 28 900 € 490 €/m² Suprafata construita (m²) 59 m² Numarul de camere 2 Etaj Parter (din 4) Suprafata utila (m²): 57 Tip proprietate: apartament Numarul de bai: 1 Stare: renovat Anul constructiei: 1978 Compartimentare: semidecomandat
Reclamație
Oferta vanzare apartament cu 2 camere, semidecomandat apartamentul se afla la etajul 9 din 10, intr-un imobil din anul 1977, anvelopat , situat vis-a-vis de statia de metrou 1 Decembrie 1918,apartamentul este disponibil imediat. Se accepta si credit imobiliar Apropiere : Nicolae Grigorescu, Titan, parcul IOR, Pallady, Dristor, Camil Ressu, Mihai Bravu. Pentre mai multe detalii va stam la dispozitie. pret 51 000 € 850 €/m² Suprafata construita (m²) 60 m² Numarul de camere 2 Etaj 9 (din 10) Suprafata utila (m²): 54 Tip proprietate: apartament Numarul de bai: 1 Stare: utilizat Anul constructiei: 1978 Compartimentare: semidecomandat
București (judet), Strada Trapezului
2 camere
60 m²
51.000 €
2 camere60 m²
Mai multstoria.ro
București (judet), Strada Trapezului
Oferta vanzare apartament cu 2 camere, semidecomandat apartamentul se afla la etajul 9 din 10, intr-un imobil din anul 1977, anvelopat , situat vis-a-vis de statia de metrou 1 Decembrie 1918,apartamentul este disponibil imediat. Se accepta si credit imobiliar Apropiere : Nicolae Grigorescu, Titan, parcul IOR, Pallady, Dristor, Camil Ressu, Mihai Bravu. Pentre mai multe detalii va stam la dispozitie. pret 51 000 € 850 €/m² Suprafata construita (m²) 60 m² Numarul de camere 2 Etaj 9 (din 10) Suprafata utila (m²): 54 Tip proprietate: apartament Numarul de bai: 1 Stare: utilizat Anul constructiei: 1978 Compartimentare: semidecomandat
Reclamație
Apartament 3 camere in zona Titan –Ozana, etaj 1/4, semidecomandat, 64mp, an constructie 1975, reabilitat, renovat, toate imbunatatirile, instalatii electrice si sanitare pe cupru, toate actele la zi. In apropiere de supermarketuri, scoli, gradinite, piata, metrou la cca 600mp, mijloace de transport in comun. Pret 79.500 euro
Bucuresti, Bucuresti-Ilfov / 1 Decembrie 1918
3 camere
61 m²
79.500 €
3 camere61 m²
Mai multhomezz.ro
Bucuresti, Bucuresti-Ilfov / 1 Decembrie 1918
Apartament 3 camere in zona Titan –Ozana, etaj 1/4, semidecomandat, 64mp, an constructie 1975, reabilitat, renovat, toate imbunatatirile, instalatii electrice si sanitare pe cupru, toate actele la zi. In apropiere de supermarketuri, scoli, gradinite, piata, metrou la cca 600mp, mijloace de transport in comun. Pret 79.500 euro
Reclamație
BENEFICII PENTRU CLIENTII ACESTEI OFERTE: POSIBILITATE CUMPARARE PRIN CREDIT IPOTECAR in 3 saptamani si cash in 3 zile, noi facem toata documentatia!!! Compania ACTIV IMOB ROMANIA detine dreptul exclusiv de mediatizare a acestei proprietati, astfel intermedierea pentru vanzare-cumparare se va realiza doar prin si cu sprijinul acesteia, cumparatorul avand garantia ca tranzactia se va finaliza in siguranta si legal. Va multumim si va felicitam ca ati ales SIGURANTA TRANZACTIEI! 1. Beneficii oferite de zona: - proprietatea este amplasata in cartier Micro 1, cu strazi asfaltate, iluminat stradal si mult spatiu verde; - in imediata apropiere de statie mijloc transport in comun, in apropiere de scoala, gradinita si cresa; - in imediata apropiere de parc special amenajat pt. copii; - in imediata apropiere de piata agroalimentara, complex comercial Intim si Bulevardul principal unde se gasesc sedii de banci, farmacii, laboratoare medicale etc. 2. Beneficii tehnice ale ofertei: Apartamentul are 2 camere confort 1, semidecomandat, 2 holuri, se afla parterul unui bloc de 4 etaje si are o suprafata utila de cca. 56 de MP. Detine centrala termica, gresie, faianta, parchet laminat, aplicate intr-un desing modern, o bucatarie deschisa iar baia este langa dormitor si este prevazuta cu geam. Anul acesta apartamentul a fost supus unui proces de renovare, ocazie cu care s-au schimbat instalatiile electrice si sanitare. De asemenea are usa de metalica la intrare, ferestre termopan, toate usile de interior schimbate si doua locuri de parcare. Are o boxa pe palier si acces la uscatoria de pe palier. Blocul din care face parte apartamentul este izolat in exterior. Apartamentul este curat, ingrijit, aerisit si nu prezinta urme de infiltratii sau miros neplacut. Daca si dumneavoastra aveti o proprietate in Resita sau in Judetul Caras-Severin si doriti sa o vindeti, va rugam sa sunati la numarul de telefon ( arata numar ) , Petre Culcea si vom crea un profil personalizat pentru vanzarea acesteia, vizibil pe cel mai accesat site de imobiliare din zona. Va multumim! 3. Situatia juridica: Aceasta proprietate detine informatii reale, fiind verificata si evaluata in prealabil de Compartimentul Suport Back-Office. Detine contract de vanzare-cumparare, cadastru, intabulare si este liber de sarcini. 4. Unde se poate petrece timpul liber: - in imediata apropiere a parcului, de-a lungul raului Barzava; - la 2-3 min de sala de forta, fitness si stadionul de atletism; - langa Bulevardul Principal unde se gasesc restaurante, pizzerii, cafenele, terase, fast-food si diferite magazine. RECOMANDARE: PENTRU A VIZUALIZA TOATE OFERTELE SI A PRIMI NOTIFICARI CU NOILE OFERTE, VA RUGAM SA SOLICITATI CERERE DE PRIETENIE PE FACEBOOK, Petre Culcea SAU PE GOOGLE, activImob.ro, LA RUBRICA ECHIPA DIN RESITA. MULTUMIM! ID ACTIV IMOB:202658 M pret 30 500 € 517 €/m² Suprafata construita (m²) 59 m² Numarul de camere 2 Etaj Parter (din 4) Suprafata utila (m²): 56 Tip proprietate: apartament Numarul de bai: 1 Stare: renovat Anul constructiei: 1978 Compartimentare: semidecomandat
Caraș-Severin (judet), Strada 1 Decembrie 1918
2 camere
59 m²
30.500 €
2 camere59 m²
Mai multstoria.ro
Caraș-Severin (judet), Strada 1 Decembrie 1918
BENEFICII PENTRU CLIENTII ACESTEI OFERTE: POSIBILITATE CUMPARARE PRIN CREDIT IPOTECAR in 3 saptamani si cash in 3 zile, noi facem toata documentatia!!! Compania ACTIV IMOB ROMANIA detine dreptul exclusiv de mediatizare a acestei proprietati, astfel intermedierea pentru vanzare-cumparare se va realiza doar prin si cu sprijinul acesteia, cumparatorul avand garantia ca tranzactia se va finaliza in siguranta si legal. Va multumim si va felicitam ca ati ales SIGURANTA TRANZACTIEI! 1. Beneficii oferite de zona: - proprietatea este amplasata in cartier Micro 1, cu strazi asfaltate, iluminat stradal si mult spatiu verde; - in imediata apropiere de statie mijloc transport in comun, in apropiere de scoala, gradinita si cresa; - in imediata apropiere de parc special amenajat pt. copii; - in imediata apropiere de piata agroalimentara, complex comercial Intim si Bulevardul principal unde se gasesc sedii de banci, farmacii, laboratoare medicale etc. 2. Beneficii tehnice ale ofertei: Apartamentul are 2 camere confort 1, semidecomandat, 2 holuri, se afla parterul unui bloc de 4 etaje si are o suprafata utila de cca. 56 de MP. Detine centrala termica, gresie, faianta, parchet laminat, aplicate intr-un desing modern, o bucatarie deschisa iar baia este langa dormitor si este prevazuta cu geam. Anul acesta apartamentul a fost supus unui proces de renovare, ocazie cu care s-au schimbat instalatiile electrice si sanitare. De asemenea are usa de metalica la intrare, ferestre termopan, toate usile de interior schimbate si doua locuri de parcare. Are o boxa pe palier si acces la uscatoria de pe palier. Blocul din care face parte apartamentul este izolat in exterior. Apartamentul este curat, ingrijit, aerisit si nu prezinta urme de infiltratii sau miros neplacut. Daca si dumneavoastra aveti o proprietate in Resita sau in Judetul Caras-Severin si doriti sa o vindeti, va rugam sa sunati la numarul de telefon ( arata numar ) , Petre Culcea si vom crea un profil personalizat pentru vanzarea acesteia, vizibil pe cel mai accesat site de imobiliare din zona. Va multumim! 3. Situatia juridica: Aceasta proprietate detine informatii reale, fiind verificata si evaluata in prealabil de Compartimentul Suport Back-Office. Detine contract de vanzare-cumparare, cadastru, intabulare si este liber de sarcini. 4. Unde se poate petrece timpul liber: - in imediata apropiere a parcului, de-a lungul raului Barzava; - la 2-3 min de sala de forta, fitness si stadionul de atletism; - langa Bulevardul Principal unde se gasesc restaurante, pizzerii, cafenele, terase, fast-food si diferite magazine. RECOMANDARE: PENTRU A VIZUALIZA TOATE OFERTELE SI A PRIMI NOTIFICARI CU NOILE OFERTE, VA RUGAM SA SOLICITATI CERERE DE PRIETENIE PE FACEBOOK, Petre Culcea SAU PE GOOGLE, activImob.ro, LA RUBRICA ECHIPA DIN RESITA. MULTUMIM! ID ACTIV IMOB:202658 M pret 30 500 € 517 €/m² Suprafata construita (m²) 59 m² Numarul de camere 2 Etaj Parter (din 4) Suprafata utila (m²): 56 Tip proprietate: apartament Numarul de bai: 1 Stare: renovat Anul constructiei: 1978 Compartimentare: semidecomandat
Reclamație
Vand 2 camere semidecomandat p/4 cu balcon. Apartamentul necesita inbunatatiri. Zona civilizata,vecinatati Basarabia,Parc Ior.
Bucuresti, Bucuresti-Ilfov / 1 Decembrie 1918
2 camere
47 m²
58.000 €
2 camere47 m²
Mai multhomezz.ro
Bucuresti, Bucuresti-Ilfov / 1 Decembrie 1918
Vand 2 camere semidecomandat p/4 cu balcon. Apartamentul necesita inbunatatiri. Zona civilizata,vecinatati Basarabia,Parc Ior.
Abonați-vă la actualizări prin e-mail pentru căutarea dvs:
1 Decembrie, apartament de vânzare
Noi la Flatfy folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți calitatea experienței dvs. de navigare. Dacă folosiți serviciile noastre, sunteți de acord cu folosirea modulelor cookie.Aflați mai multe